Stikordsregister

AB 92 28, 29f

accept, CISG 253ff

adækvat tab 72, 87, 99, 103, 299, 312

afhentningskøb 40f, 202

afhjælpningsforsøg 128, 138, 145

afhjælpningspligt

– forbrugerkøb 226

– CISG 276

– mangler 128

– vanhjemmel 154

afhjælpningsret,

– bestillingskøb 137f

– CISG 278

– forbrugerkøb 217

– mangler 136ff

– vanhjemmel 155

afsendelseskøb 54

– i forbrugerkøb 202

afslag

– CISG 276

– mangler 121ff

– vanhjemmel 155

afslag på tilbud, CISG 252f, 254

aftaleindgåelse, CISG 251ff

afvisning, af salgsgenstanden 145ff, 175

– forbrugerkøb 198

aktiekøb 28, 49f

– CISG 245

aktuel forsinkelse 74

aliud 268

anprisninger 110

– forbrugerkøb 212

annullation, køberens 167f, 290

– CISG 310

ansatte, ansvar for 88f, 131

ansvarsbegrænsning, CISG 299

ansvarsfraskrivelse 98, 115

– forbrugerkøb 207f

ansvarsfritagelse 97

– CISG 293ff

ansvarsgrundlag 87, 88, 129, 135

– forbrugerkøb 218

anteciperet forsinkelse 74, 85, 170, 180

anteciperet misligholdelse 126, 180f

– CISG 289ff, 310

– mangler 126

artshindring 91

artsumulighed 91, 95

auktionssalg 28, 116

avanceerstatning 102, 133, 177f

bankremburs 161f

battle of forms 255

bearbejdelsesforhold 28

beslaglæggelse 92

bestillingskøb 29f, 64, 67, 83, 168, 185

– afhjælpningsret 137f

– afhjælpningspligt 128

– CISG 245, 310

– forbrugerkøb 198

betalingssted 160ff

– CISG 283

betalingstidspunkt 160ff

– CISG 282

biydelser 47ff

blokade 92

bortkomst 68, 104

bringeskyld 40, 160

brutto for netto 160

Bruxelles I-forordningen 231f

byggematerialer 144, 225

bytte 26, 30, 149

– forbrugerkøb 197

– forholdsmæssigt afslag 123

Side 325

carrier 263

caveat emptor 112

cf 44f, 69

c&f 44f

CFR 263

check, betaling med 174

cif 44f, 69

CIP 263

cirka 47

CISG 229ff

CISG-forbeholdene 241f

civile køb, begreb 35

clausula cassatoria 167

computervirus 90

conformity of the goods 267ff

cost and freight 44f

CPT 263

culpa 31, 88, 130

– CISG 294

DAP 263

DDP 263

defekt 113, 134

detentionsret 51

direkte krav 144

documentary credit 161f

dokumenter, betaling mod 56f

– CISG 282

dokumentreglen, CISG 265f

dokumentløse konnossementer 56

driftstab 87, 101, 103

due diligence 112

dækningskøb 101, 102

– CISG 290, 300f

dækningssalg, CISG 301

dækningsløs check 174

EDI 162

efterfølgende mangler 119, 129, 131

EU-domstolen 232, 233

efterfølgende umulighed 92

efterlevering 127, 138

– CISG 259

ejendomsforbehold 154, 172f

– CISG 246

eksportforbud 69

– CISG 296

Electronic Data Interchange 162

erhvervsdrivende 195ff

erstatning

– CISG 293ff

– forbrugerkøb 222f

– forsinkelse 86ff

– mangler 129ff

– retlige mangler 152f

– sælgerens ret til, 176ff

erstatningsberegning

– CISG 299ff

– forsinkelse 99ff

– mangler 132f

EXW 263, 265

Ex works 41, 263

farens overgang 59ff

– CISG 247, 261ff

– fordringshavermora 66f

farlige egenskaber 119,133, 135

– CISG 271

FAS 263

fastholdelse 72, 81

– køberens ret til, 79ff

– sælgerens ret til, 166ff

– CISG 275f, 285f

FCA 263, 265

fikskøb 83

– forbrugerkøb 206

fob 44, 62, 69, 263

fondsaktier 49f

forbehold 115f, 172ff

– forbrugerkøb 216f

forbrugerbegrebet 194ff

forbrugerkreditkøb 160, 173

forbrugerkøb 35, 193ff

force majeure 93, 94, 95, 98f

fordringer, køb 50

fordringshavermora 186f

– risikoovergang 66

forhandlergrundsætning 173

forholdsmæssigt afslag 121ff

– CISG 276f

– retlige mangler 155

formodningsregler 83, 123, 177, 210

– CISG 237, 251

forringelse, varens 68

– CISG 261

forsendelseskøb 42f, 51, 54ff

Side 326

– risikoovergang 61

forsendelsesrisiko, forbrugerkøb 226

forsinkelse

– CISG 277

– erstatning ved sælgerens, 86f

– forbrugerkøb 204ff

– køberens 165ff

– naturalopfyldelse ved sælgerens, 79ff

– ophævelse ved sælgerens, 81ff

– reklamation 104ff

– retlig mangel 156

– sælgerens 74ff

forsinket accept, CISG 254

fortolkning, CISG 247f

forudbetalingskøb 51

forældelse, KBL § 54 141ff

– forbrugerkøb, KBL § 83 225

– CISG 273

fragtfrit 44f

fragtfører, selvstændig 42f

fragtmandscentral 42

fragtmandshal 42

franco 45f, 69

– CISG 261

fra-til 47

friaktier 49

frit 45f

frit om bord 44

frit på bane 46, 62, 69

fungible ting 32

funktionelt mangelsbegreb 107

funktionelt misligholdelsesbegreb 72

følgeskade 103, 133ff

– CISG 299

garanti 109f, 116, 142f

– CISG 299

– forbrugerkøb 223f, 224f

– mangler 124

– rettidig levering 97f

genus 31ff

genussælgerens ansvar

– forsinkelse 90ff

– mangler 131f

Haagerkonventionen 234, 238

handelsbrug 27

handelskutyme, CISG 244f

handelskøb, begreb 34f

handlende, begreb 34f

halvgeneriske køb 32

– CISG 265

hentekøb 265

henteskyld 40

hændelig begivenhed 67f

»i begyndelsen« 40

ikke-opfyldelse 71f, 72f, 74ff, 106

»i midten« 40

immaterialrettigheder, CISG 273

importforbud 69

– CISG 296

incoterms 2010 46, 263

indførselsforbud 69, 90, 92

indeståelse 97, 129, 142f

– forbrugerkøb 224f

– for fordringens beståen 153

ingredienstilfælde 135

insolvensmomenter 181f

international kompetence 231f

internationale køb 231ff

IPR-regler 237f

»i slutningen« 40

kausalitet 87

komponenttilfælde 135

koncentration, af genusforpligtelser

– 33f, 96

konfiskation 68

konkurs, køberens 175f

konnossementer 57, 145

– CISG 279, 283

kontant betaling 51, 174

kontantforbehold 172f, 174

kontantkøb 51f, 173f

kontrolansvar 91

– CISG 293f

– nye nordiske købelove 310f

konventionssprog 239

konvertible obligationer 49

kreditaftaleloven 160f, 173, 221

kreditkøb 51, 52, 160, 161, 162, 172, 173

kurstabserstatning 179

kutymer 27

kvantitetsmangel 74, 139

– CISG 268

Side 327

– forbrugerkøb 211

køb, begreb 25f

købeloven 26ff

køberens misligholdelse 165ff

købesummen 157ff

– CISG 281ff

– forbrugerkøb 199ff

ladning 47

leveret 45f

levering, begreb 37f

– CISG 261

leveret efter skibs lykkelige ankomst 99

leveringsforbehold, forbrugerkøb 207f

leveringssted 40ff

– CISG 262ff

– forbrugerkøb 202ff

leveringstiden 39f, 48

– CISG 265f

lockout 92, 93

lovvalg 226, 231ff

loyal oplysningspligt 111f, 131

– forbrugerkøb 214

mangelsbegreb 106ff

– CISG 268ff

– forbrugerkøb 209f

mangler 106ff

– afhjælpningspligt 128

– afhjælpningsret 136ff

– begreb 106ff

– CISG 268ff

– efterlevering 127

– erstatning 129ff

– forbrugerkøb 209f

– forholdsmæssigt afslag 121ff

– garanti 109

– køberens afvisning 145f

– omlevering 127

– omsorgspligt 145f

– ophævelse 123ff

– reklamation 138ff

– retlige, 149ff

– synlighed 112ff

– tilsikring 109

markedspris 159, 185

maskinklausul 116

medio 40

midlertidige hindringer, CISG 298

misligholdelse, begreb

– CISG 257f

– køberens 165ff

– sælgerens 71ff

mistet fortjeneste 99, 100, 178

moms 158, 201

nabolandsklausul 243

nachfrist 206, 286

nationalisering 296

naturalopfyldelse 72

– CISG 259f, 275f

– forbrugerkøb 205

– køberens ret til, 79ff

– retlige mangler 154

– sælgerens ret til, 166ff

naturkatastrofer 92

negativ kontraktsinteresse 99, 100f, 132f, 178f

negotiorum gestio 146, 162

netto cassa 55

netto kontant 55

netto tara 160

neutral reklamation 138

NL 92 28

Nordiska Köplagar 27, 307

NSAB 85 29

nytteværdi 148

objektiv umulighed 94

obligatio perpetuatur 90

omkostninger 162f

omlevering 127

– CISG 276, 303f

– forbrugerkøb 218ff

– retlige mangler 154

omsorgspligt

– CISG 305f

– køberens 145f

– sælgerens 188

ophævelse

– anteciperet misligholdelse 180f

– CISG 258, 286f, 303f

– forbrugerkøb 208, 220f

– køberens ret til, 81ff, 126

– mangler 126–

– retlige mangler 154f

Side 328

– sælgerens forsinkelse 81ff

– sælgerens ret til, 169ff

oprindelige mangler 129, 130

oprindelig umulighed 88, 93

overgivelseskriteriet 170

partielle hindringer, CISG 298

passivitet 104, 141, 161, 168, 174

peius 268

pengemangel 80, 90, 176f, 179, 296

pladskøb 41f, 149

– risikoovergang 61

positiv opfyldelsesinteresse 99ff, 132

– CISG 299

primo 40

prisdifferenceerstatning 102, 133, 177

– CISG 300f

prismærkning 200

prisstigninger 93, 97, 162f

privatretlige rådighedsindskrænkninger

– 151

produktansvar 133ff

– CISG 310ff

prænumerationskøb 51

prøve, køb på 63, 115, 161, 309

påkrav, efter forsinkelse 206f

realdebitor 71

realydelse 71

reklamation

– CISG 272ff, 274

– forbrugerkøb 223ff

– forsinkelse 104ff

– købesummen 159

– mangler 138ff

– retlige mangler 155

– sælgerens pligt til, 179

rekonstruktion 181

remburs 161f

renter 162f

– CISG 301f

reparationer 30, 132

retlige mangler 72, 149ff, 211

retssædvane 27

revocation 252

rigtig opfyldelse 71f

rimelig tid 105

risikoens overgang 59ff

– CISG 261f, 262ff

– fordringshavermora 66

rådighedsbegrænsninger 150

– CISG 271

rådighedsmangler 150f, 153

sale and lease back 38

salgspligt 190

samtidighedsgrundsætningen 51f, 54

– CISG 266, 282f

selvstændig fragtfører 42f

selvstændig medhjælp, ansvar for 89

skibsladning 47

skibssiden 43

skriftligt, CISG 249

species 31ff

speciessælgerens ansvar

– forsinkelse 88ff

– mangler 129ff

specific performance 259f

specifikationskøb 285f

specifik reklamation 106, 138

speditør 42, 171, 183

spillerum

– leveringstid 39f, 66

– stand og mængde 47, 117

springende regres 144, 312

standardvilkår 27f

– forbrugerkøb 203

standsningsret 181f

strejke 84, 92, 93

– CISG 289, 296

subjektiv umulighed 94

successiv levering

– sælgers forsinkelse 85f, 170

– CISG 291

– mangler 126

svigagtig adfærd 114

svømmende ladning 63

– CISG 266

sædvaner 27

– CISG 245

sælgerens forsinkelse 74ff

– CISG 277

sælgerens misligholdelse 71ff

– CISG 275ff

sælgerens ydelse 37ff

Side 329

tabsbegrænsningspligt 101, 168

– CISG 300

take delivery 289

taravægten 160

third party claims 267ff

tidsinteresse 101, 132

tilbageholdsret, sælgerens 182f, 188

tilbud, CISG 251ff

tilsikring 109

tilvirkningskøb 29

transit 266f

transportklausuler 43ff

transportkøb 263ff

typeprøve 115

udbytte 48f

udfyldning, CISG 247ff

udførselsforbud 68, 69

udsalg 118, 215

udskillelse 67

udtagelsesret 186

udvalg 174

ugrundet ophold 105

ULIS 238, 258

ULS 238

ultimo 40

umulighedsbetingelsen 93ff

undergang, varens 68f

undersøgelsespligt

– forbrugerkøb 215f

– køberens 112ff

– retlige mangler 151

uoverensstemmende accept, CISG 254f

upåregnelighedsbetingelsen 91, 92, 94, 176

uso tara 160

vanhjemmel 149f, 152

– CISG 273

vederlag 148, 157ff

vekselaccept 166

veksler 161

virksomhedsoverdragelse 28

værende loco 97

værksleje 28ff

værneting 231ff

væsentlig forsinkelse, køberens 169f

væsentlighedsbedømmelse

– forsinkelse 82

– mangler 123

væsentlig misligholdelse, CISG 309f

withdrawing 252

ydelsesrisikoen 60

årsagssammenhæng 87