Lovregister

Aftaleloven, lovbekg. nr. 781 af 26. august 1996

§ 1: 201

§ 6: 254

§ 7: 201

§ 30: 125

§ 32: 201

§ 36: 198, 200

§ 39: 202

CISG B United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods af 11. april 1980, lov nr. 733 af 7. december 1988

Art. 1: 241f, 242, 243f

Art. 2: 235, 241, 245, 246, 308

Art. 3: 235, 245

Art. 4: 235, 242, 246f, 286, 303, 310

Art. 5: 246f, 311

Art. 6: 244, 308

Art. 7: 238, 246, 247f, 266, 271, 308

Art. 8: 246, 248

Art. 9: 245, 251, 253, 308

Art. 10: 241, 283

Art. 11: 249

Art. 12: 244, 249

Art. 13: 249

Art. 14: 251f

Art. 15: 252

Art. 16: 252, 253

Art. 17: 252

Art. 18: 253f

Art. 19: 254f

Art. 20: 253f

Art. 21: 254

Art. 22: 253

Art. 23: 251, 253

Art. 24: 252

Art. 25: 257f, 277, 309

Art. 26: 258

Art. 27: 258, 259, 277

Art. 28: 259f, 275, 306, 313

Art. 29: 260

Art. 30: 261

Art. 31: 247, 261, 263, 264, 265, 276, 284

Art. 32: 247, 264

Art. 33: 265

Art. 34: 265f, 283

Art. 35: 261f, 268ff

Art. 36: 262, 266, 267

Art. 37: 272, 276

Art. 38: 268, 272, 273, 274, 304

Art. 39: 272f, 278

Art. 40: 268, 273

Art. 41: 273, 274

Art. 42: 274

Art. 43: 274

Art. 44: 273, 274

Art. 45: 261, 275, 276

Art. 46: 259, 260, 268, 276, 279

Art. 47: 259, 276, 277, 278

Art. 48: 258, 272, 277ff

Art. 49: 257, 258, 276, 277ff, 279

Art. 50: 276

Art. 51: 259, 260, 268f, 279

Art. 52: 279

Art. 53: 281

Art. 54: 281

Art. 55: 251, 281f

Art. 56: 282

Art. 57: 283, 287

Art. 58: 266, 272, 273, 282f, 290

Side 315

Art. 59: 233, 282

Art. 60: 284, 296

Art. 61: 281, 285

Art. 62: 259, 260, 285

Art. 63: 286

Art. 64: 257, 286, 287

Art. 65: 260, 285f

Art. 66: 262

Art. 67: 247, 262, 263ff, 266

Art. 68: 266f

Art. 69: 261, 264, 266f

Art. 70: 262, 266, 304

Art. 71: 289f, 299

Art. 72: 289f, 301, 303

Art. 73: 279, 291, 303

Art. 74: 299f, 300, 301, 302, 312

Art. 75: 300f

Art. 76: 300f

Art. 77: 259, 290, 300

Art. 78: 301f

Art. 79: 247, 259, 293ff, 302

Art. 80: 299

Art. 81: 286, 303

Art. 82: 304

Art. 83: 304

Art. 84: 301, 304

Art. 85: 259, 296, 304, 305

Art. 86: 305

Art. 87: 305

Art. 88: 305

Art. 90: 247

Art. 92: 242, 243, 307

Art. 93: 243

Art. 94: 238, 243, 307

Art. 95: 238, 239, 243f

Art. 96: 244, 249, 260

Art. 97: 243

Bruxelles I-forordningen, Rådets Forordning Nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område af 22. december 2000, som ændret ved Kommissionens forordning nr. 1496/2002 af 21. august 2002, Kommissionens forordning nr. 1937/2004 af 9. november 2004, Kommissionens forordning nr. 2245/2004 af 27. december 2004, lov nr. 46 af 15. december 2006, som ændret ved lovbekg. nr. 1261 af 23. oktober 2007, lovbekg. nr. 856 af 01. juli 2010

Art. 1: 232

Art. 2: 232

Art. 3: 232

Art. 5: 233

Art. 13: 233

Art. 17: 233

Art. 21: 233

Art. 23: 232

Art. 24: 233

Art. 59: 232

Art. 60: 232

Danske Lov

DL 3-19-2: 88, 131

Erstatningsansvarsloven, lovbekg. nr. 885 af 20. september 2005, ændret ved lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 523 af 6. juni 2006 og lov nr. 610 af 14. juni 2011

§ 19: 89

§ 23: 89

§ 24: 101

Gældsbrevsloven, lovbekg. nr. 669 af 23. september 1986, ændret ved lov nr. 389 af 14. juni 1995, lov nr. 539 af 8. juni 2006 og lov nr. 523 af 6. juni 2007

§ 3: 40, 160, 283

§ 7: 179

§ 9: 153

§ 10: 117, 153

Kommissionsloven, lovbekg. nr. 636 af 15. september 1986, ændret ved lov nr. 271, 272 af 2. maj 1990 og lov nr. 718 af 25. juni 2010

§ 3: 254

Side 316

Konkursloven, lovbekg. nr. 217 af 15. marts 2011

§ 55: 185

§ 57: 186

§ 60: 175

§ 93: 175, 186

Kreditaftaleloven, lovbekg. nr. 761 af 11. juni 2011

§ 1: 194, 196

§ 2: 160, 173

§ 6: 172

§ 8: 173

§ 25: 160

§ 29: 167, 169

§ 34: 173

§ 49: 160, 167, 169

§ 50: 173

Købeloven, lovbekg. nr. 237 af 28. marts 2003, ændret ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 718 af 25. juni 2010

§ 1: 27, 71, 144, 198, 205, 207, 226

§ 1 a: 28ff, 35, 198, 203, 246, 286

§ 2: 30, 33, 64, 128, 197, 198

§ 3: 32

§ 4: 34f

§ 4 a: 35, 194ff, 198, 246

§ 5: 157f, 199f, 282

§ 6: 158f, 313

§ 7: 159f

§ 8: 160

§ 9: 40f, 52, 53, 61, 171, 202

§ 10: 42f, 45, 54, 61ff, 171, 183

§ 11: 41f, 42, 52, 53, 61, 64, 171

§ 12: 39, 149, 161, 205

§ 13: 39, 47

§ 14: 39, 51, 52ff, 54, 55, 56, 74, 77, 161, 167, 180, 181, 182, 187

§ 15: 39, 51, 54f, 74, 77, 161, 167, 180, 181, 182, 187

§ 16: 39, 51, 56, 75, 77, 161, 167, 180, 181

§ 17: 37, 59, 60ff, 63ff, 78f, 160, 202, 303

§ 18: 48f

§ 19: 49f

§ 20: 50

§ 21: 59, 74, 77, 79ff, 81ff, 84, 85, 123, 136, 169, 199, 204

§ 22: 59, 74, 85f, 199, 204

§ 23: 31, 59, 74, 78, 80, 87, 88ff, 97, 129, 131, 199, 204, 208

§ 24: 31, 59, 74, 78, 80, 87, 90ff, 97, 98, 101, 129, 131f, 176, 195, 199, 204, 208

§ 25: 59, 74, 99, 102ff, 199, 204, 300

§ 26: 59, 74, 75, 81, 104f, 156, 179, 199, 204, 207

§ 27: 59, 66, 74, 104, 105f, 199, 156, 179, 204

§ 28: 52, 165f, 166ff, 169ff, 176, 180, 181, 183, 286

§ 29: 169f, 170, 176

§ 30: 167, 175, 176ff, 187

§ 31: 67, 168, 180

§ 32: 180

§ 33: 146, 186, 187, 188

§ 34: 146, 147, 186, 187, 189f

§ 35: 146, 147, 186, 187, 190

§ 36: 48, 188, 189

§ 37: 66f, 188, 203, 204

§ 39: 52, 170, 181ff, 184ff, 187, 202

§ 40: 52, 185f

§ 41: 175f, 181, 186

§ 42: 73, 82, 106, 121, 123, 124, 127, 129ff, 152, 153, 222

§ 43: 73, 82, 106, 121, 123, 124, 125, 127, 131f, 154, 222, 223

§ 44: 38, 120

§ 45: 133, 223

§ 46: 126

§ 47: 112ff, 115, 151, 215f

§ 48: 28, 116f

§ 49: 29, 136ff, 155

§ 50: 75f, 109, 127, 139, 198, 211

§ 51: 139ff, 155

§ 52: 75, 138ff, 223

§ 53: 75, 141

§ 54: 141ff, 225

Side 317

§ 55: 76, 145ff, 198

§ 56: 76, 140, 145ff

§ 57: 65, 146ff, 175, 220

§ 58: 65f, 147, 148, 220

§ 59: 151, 152ff, 153, 211

§ 60: 63, 115

§ 61: 104, 144, 259

§ 62: 39, 43, 44, 56, 61, 69

§ 63: 43, 44f, 45, 56, 61

§ 64: 43, 44f, 45, 56, 61

§ 65: 43, 45f, 52, 53, 56, 62

§ 66: 47

§ 68: 40

§ 69: 40

§ 70: 51f

§ 71: 56f

§ 72: 157, 199ff

§ 73: 202ff

§ 74: 204ff, 208

§ 75: 207f

§ 75 a: 208ff, 115

§ 76: 106, 194, 208, 209ff, 214ff, 222

§ 77: 116, 214, 216f

§ 77 a: 210f, 217, 218

§ 77 b: 215, 216

§ 78: 121, 217f, 219f, 220

§ 79: 220, 221

§ 80: 210, 218, 222f

§ 81: 223f, 226

§ 82: 223f

§ 83: 223f, 224f, 226

§ 84: 224, 226

§ 85: 224, 226

§ 86: 226

§ 87: 226

Lovvalgskonventionen (K.K.F.), Konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser af 19. juni 1980, lov nr. 188 af 9. maj 1984, som ændret ved lov nr. 305 af 16. maj 1990 og lov nr. 442 af 31. maj 2000

Art. 2: 234

Art. 3: 236

Art. 4: 237

Art. 5: 234, 237

Art. 9: 234

Art. 10: 237

Art. 16: 237

Art. 21: 234

Løsørekøblovvalgsloven (I.L.K.L.), Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sales of goods, lovbekg. nr. 722 af 24. oktober 1986

§ 1: 235

§ 2: 235

§ 3: 235, 236

§ 4: 236

§ 5: 237

§ 6: 237

Markedsføringsloven, lovbekg. nr. 839 af 31. august 2009, ændret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010, lov nr. 719 af 25. juni 2009, lov nr. 1556 af 21. december 2010, lov nr. 341 af 27. april 2011 og lov nr. 621 af 14. juni 2011

§ 3: 212, 214

§ 7: 209

§ 12: 116

Nye Nordiske Købelove

§ 1: 308

§ 5: 307, 308

§ 7: 308

§ 13: 266, 308

§ 14: 63

§ 16: 309

§ 17: 107

§ 18: 107, 309

§ 19: 107, 309

§ 23: 313

§ 25: 309

§ 26: 310

§ 27: 91, 310

§ 33: 313

§ 39: 309

§ 40: 310

§ 41: 150, 309, 310, 313

§ 45: 157

§ 47: 313

§ 52: 310, 313

Side 318

§ 53: 313

§ 54: 309, 310

§ 55: 309

§ 57: 310

§ 61: 310

§ 62: 310

§ 63: 310

§ 67: 311, 312

§ 70: 312

§ 80: 50

§ 84 (den norske lov): 312

§ 88 (den norske lov): 307

Produktansvarsloven, lov nr. 261 af 20. marts 2007, ændret ved lov nr. 523 af 6. juni 2007

§ 1: 134

§ 2: 134, 247

§§ 2-5: 134

§ 6: 134, 135

§ 7: 134

§ 10 a: 134, 135

Produktsikkerhedsloven, lov nr. 1262 af 16. december 2009

§ 12: 225

Renteloven, lovbekg. nr. 743 af 4. september 2002, ændret ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 og lov nr. 523 af 6. juni 2007

§ 1: 163

§ 2: 162

§ 3: 122, 162f, 179

§ 5: 163

§ 7: 194

Retsplejeloven, lovbekg. nr. 1237 af 26. oktober 2010, ændret ved lov nr. 1549 af 21. december 2010, lov nr. 1552 af 21. december 2010, lov nr. 292 af 11. april 2011 og lov nr. 412 af 9. maj 2011

§ 246: 231, 232

§ 247: 231

Retsvirkningsloven, lovbekg. nr. 37 af 5. januar 1995, ændret ved lov nr. 389 af 4. juni 1995 og lov nr. 385 af 22. maj 1996, lov nr. 446 af 9. juni 2004, lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 483 af 7. juni 2006, lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 349 af 6. maj 2009

§ 19: 151

Søloven, lovbekg. nr. 865 af 1. juli 2010, ændret ved lov nr. 457 af 18. maj 2011

§ 306: 184

§ 307: 290

Side 319