Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Familieøkonomien (1. udg.)
Free access

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Ingrid Lund-Andersen

Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik

1. udgave, 1. oplag

© 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro

Printed in Denmark 2011

ISBN 978-87-574-2486-7

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

Denne afhandling er af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet
antaget til offentligt at forsvares for den juridiske doktorgrad.

Forsvaret finder sted fredag den 1. april 2011, kl. 13.00 i Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

København, den 1. april 2011 Henrik Dam Dekan

Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik