Lovregister

i Forbrydelserne (3. udg.)
Free access

Lovregister

Dyreværnsloven, lovbekendtgørelse nr. 1343 4.12.2007

§ 1 s. 17

§ 28 s. 18

Lov om euforiserende stoffer, lovbekendtgørelse nr. 748 1.7.2008

§ 1 s. 81, 83 ff.

§ 2 s. 81.

§ 3 s. 85 f.

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, nr. 749 1.7.2008

§ 1 s. 81

Den Europæiske Menneskeretskonvention

Art. 6 s. 67 f.

Fiskeriloven, lovbekendtgørelse nr. 978 26.9.2008

§ 130 s. 52

Folkedrabsloven, lov nr. 132 29.4.1955

s. 15

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 984 5.10.2009

§ 1 s. 76

§ 2 s. 75

§ 3 s. 11

§ 4 s. 11, 93

§ 5 s. 11

§ 6 s. 11

§ 9 s. 11, 21, 66, 69

Kap. 10 s. 70 ff.

§ 53 s. 11, 70 ff., 72, 73, 74, 75, 78

§ 54 s. 73, 78, 84

Kap. 17 s. 70 ff.

§ 117 s. 11, 74

§ 117 d s. 11

§ 118 s. 11

§ 118 a s. 94

Kap. 18 s. 70 ff.

§ 127 s. 77

Hvidvaskloven, lovbekendtgørelse nr. 806 6.8.2009

§ 4 s. 67

§ 7 s. 68

§ 37 s. 68

Landbrugsstøtteloven, lovbekendtgørelse nr. 445 23.4.2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger omordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

§ 1 s. 12

kap. 5 s. 12

§ 23 s. 52

§ 25 s. 52

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1757 22.12.2006

Kap. 13 s. 12

Momsloven, lovbekendtgørelse nr. 879 26.6.2010

§ 81 s. 52

Side 99

Ophavsretsloven, lovbekendtgørelse nr. 202 27.2.2010

§ 2 s. 39

§ 76 s. 39

Ordensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, nr. 511 20.6.2005

§ 3 s. 20

SKATs juridiske vejledninger

2011-1.

20.1.2011.

s. 61

Skattekontrolloven, lovbekendtgørelse nr. 1126 24.11.2005

§ 13 s. 52, 92

§ 14 s. 52

§ 15 s. 52

§ 16 s. 52, 57

§ 17 s. 52

Serviceloven, lovbekendtgørelse om social service nr. 1096 21.9.2010

§ 154 s. 66

Straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 1034 29.10.2009

§ 2 s. 69, 75

§ 19 s. 21, 58, 68, 76, 84

§ 20 s. 21

§ 21 s. 67, 75, 76 ff., 86

§ 22 s. 75, 94

§ 23 s. 63, 67, 74, 83

§ 24 s. 94

§ 50 s. 61

§ 79 s. 69

§ 84 s. 19

§ 88 s. 96

Kap. 11 s. 96

§ 114 s. 15

§ 119 s. 15, 19 f., 22

§ 124 s. 66

§ 125 s. 66

Kap. 15 s. 17

§ 138 s. 78

§ 139 s. 17

§ 141 s. 66

Kap. 17 s. 59

§ 158 s. 66

§ 163 s. 59, 91

§ 164 s. 66

§ 169 a s. 47

Kap. 19 s. 59

§ 171 s. 44, 59

Kap. 20 s. 34

§ 180 s. 15, 34, 95

§ 181 s. 34, 95

§ 182 s. 34

§ 183 s. 34

§ 186 s. 34

§ 191 s. 83 ff., 92

§ 192 a s. 11

Kap. 21 s. 34

§ 196 s. 34

Kap. 22 s. 24

§ 199 s. 24

§ 200 s. 24

Kap. 23 s. 24

§ 208 s. 24

§ 209 s. 24

§ 210 s. 24, 28, 30

§ 211 s. 24

§ 212 s. 24

Kap. 24 s. 23 ff., 24

§ 216 s. 15, 20, 24 ff., 27, 91 ff.

§ 217 s. 24 f., 27, 91

§ 218 s. 24 f., 27, 29

§ 219 s. 24 f., 29

§ 220 s. 24 f., 29

§ 221 s. 24 f., 29

§ 222 s. 24 f., 28, 30

§ 223 s. 24 ff., 28

§ 223 a s. 24 ff., 28, 30

§ 224 s. 24 f., 91

Side 100

§ 225 s. 24 f.

§ 226 s. 29

§ 228 s. 24

§ 229 s. 24

§ 232 s. 26, 28, 92, 94 f.

§ 233 s. 24

Kap. 25 s. 15 ff., 19

§ 237 s. 12, 15 f., 18 ff., 92 ff., 93

§ 238 s. 15, 18

§ 239 s. 15, 18

§ 240 s. 15, 18

§ 241 s. 12, 15, 18, 20 f., 93

§ 244 s. 15, 18, 19 f., 20, 90

§ 245 s. 15, 17, 18, 19 ff., 20, 90 f.

§ 245 a s. 15, 18, 19

§ 246 s. 15, 17, 18, 19 ff., 20, 91, 93

§ 247 s. 15, 18, 19

§ 248 s. 15, 18, 20

§ 249 s. 15, 17, 20 f.

§ 250 s. 15, 20 f.

§ 251 s. 15, 20

§ 252 s. 13, 15, 20 f, 92 f.

§ 253 s. 15, 17, 20 f.

§ 254 s. 15, 20 f.

§ 260 s. 26 f., 91, 94 f.

§ 263 s. 39

§ 264 s. 92

§ 266 s. 94 f.

§ 267 s. 19

Kap. 28 s. 34, 43, 51, 58 f.

§ 276 s. 34, 38, 40, 43, 47 f., 58, 90, 92

§ 277 s. 11, 34, 37 f., 40, 43, 47

§ 278 s. 11, 34, 38, 40, 43, 47 ff., 59

§ 279 s. 11, 34, 36, 43 ff., 47, 52 f., 55, 59 f., 95

§ 279 a s. 11, 34, 38, 43, 46 ff., 47

§ 280 s. 11, 34, 43, 47 f., 50

§ 281 s. 11, 34, 43, 50

§ 282 s. 11, 34, 43, 50

§ 283 s. 11, 34, 43, 49 f., 50

§ 285 s. 11, 34, 60

§ 286 s. 11, 34, 59

§ 287 s. 11, 34

§ 288 s. 20, 34 f., 90

§ 289 s. 12, 34, 51 ff., 55, 58, 61, 92

§ 289 a s. 12, 34, 51 ff., 55, 58, 61

§ 290 s. 34, 64 f., 67 ff., 85

§ 291 s. 17, 19, 34, 39 f., 40

§ 292 s. 34

§ 293 s. 34, 38 f.

§ 293 a s. 34, 38, 92

§ 294 s. 34

§ 295 s. 34

§ 296 s. 34, 59

§ 297 s. 34

§ 298 s. 34

§ 299 s. 34

§ 299 b s. 34, 39

§ 300 s. 34, 50

§ 300 a s. 34, 50

§ 300 b s. 34

§ 300 c s. 34

§ 301 s. 34, 47

§ 301 a s. 34, 47

§ 302 s. 34, 59

§ 303 s. 34, 68 f.

§ 304 s. 34

§ 305 s. 34

Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 13.7.2010

§ 92 s. 16

§ 93 s. 16

§ 94 s. 16

§ 95 s. 16

§ 96 s. 16

§ 98 s. 16

§ 176 s. 17

§ 269 s. 16 f.

Side 101

Toldloven, lovbekendtgørelse nr. 867 13.9.2005

§ 73 s. 52

Våbenloven, lovbekendtgørelse om våben og eksplosivstoffer

nr. 704 22.6.2009

§ 10 s. 11

Side 102

Forbrydelserne (3. udg.)

Indføring i strafferettens specielle del