Forord (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Officialprincippet og sagsoplysning (1. udg.)
Free access

Forord (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

Denne bog er, bortset fra korrekturmæssige præciseringer, identisk med min ph.d-afhandling, som blev forsvaret på Juridisk Institut, Syddansk Universitet i februar 2010 med opposition af et bedømmelsesudvalg bestående af professor Thomas Elholm (formand), professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen og professor, dr.juris. Jan Fridthjof Bernt. Tak til bedømmelsesudvalget for spændende kommentarer og diskussioner og tak til alle jer der deltog i mit ph.d.-forsvar – I var alle med til at gøre det til en fantastisk dag.

Mange har på hver deres måde gjort udarbejdelsen af denne afhandling mulig. De fortjener alle en tak. Enkelte skal dog særligt fremhæves. En særlig tak til min vejleder lektor Pernille Boye Koch for engagement i projektet og værdifulde råd og vejledning samt opmuntring særligt i den sidste del af processen. Det har været en spændende rejse, som jeg har lært meget af, fagligt og personligt. Jeg vil endvidere gerne takke alle mine kollegaer på Juridisk Institut for den gode stemning, humoren og den støtte, som kendetegner instituttet. Tak til professor Bent Ole Gram Mortensen for at få mig til Syddansk Universitet til at begynde med. Tak til lektor Karsten Naundrup Olesen for de faglige diskussioner, der har været med til at skubbe projektet videre. Tak endvidere til institutsekretær Inga Jakobsen for stor hjælp med korrekturlæsningen, samt til sekretær Joyce Justesen for hendes assistance med det engelske resumé.

En tak også til Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, hvor jeg var gæsteforsker i foråret 2008.

En varm tak skal lyde til mine venner og min familie for opmuntring, støtte og for at have båret over med mig, når der har været brug for det. En stor tak til min mor Eva for ekstra hjælp med at få hverdagen til at hænge sammen. Tak til min veninde, dommerfuldmægtig Karen Moestrup Jensen, for at have gennemlæst og kommenteret nogle af mine kapitler.

Men mest af alt en stor tak til min dejlige kæreste Mikkel og vores skønne børn Andreas og Cathrine. Tak for et livsbekræftende familieliv, for overbærenhed, støtte, modspil samt vanvittige tanker og idéer, der bryder med et til tider traditionelt juridisk univers. Uden jer var denne afhandling ikke blevet til.

Side 3

Afhandlingen blev indleveret i november 2009, og der er ikke medtaget materiale publiceret eller offentliggjort senere end 1. november 2009.

Jeg er i dag ansat som adjunkt ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet og beskæftiger mig fortsat med forvaltningset. Så spørgsmål og kommentarer m.v. til afhandlingen eller relaterede emner modtages med glæde og kan sendes til rgo@sam.sdu.dk.

Bogen tilegnes min bedstemor, der i en alder af 70 år tog engelsk på HF og skrev en opgave om »manden« Billie Holiday. Det er aldrig for sent at lære.

Odense, december 2010

Rikke Gottrup

Side 4

Officialprincippet og sagsoplysning (1. udg.)

– mod øget borgerinddragelse?