Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler (1. udg.)

Vilkår om ansvarsfraskrivele og ansvarsbegrænsning i aftale om overdragelse

Forfatter: Carsten Munk-Hansen
Gratis adgang

Denne fremstillings formål er at undersøge de i dansk ret almindeligt gældende regler om virkningen af de i aftaler om overdragelse af fast ejendom indsatte vilkår, som afskærer eller begrænser køberens misligholdelsesbeføjelser i anledning af faktiske mangler.