Kolofon og forside

i Strafferetspleje III (1. udg.)
Gratis adgang

Kolofon og forside

article image

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Strafferetspleje bd. III

1. udgave. 1. oplag

© 1996 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Tryk: Gentofte Tryk

Indbinding: Damm’s Bogbinderi, Randers

Printed in Denmark

ISBN 87-574-1499-8

Strafferetspleje III (1. udg.)

Domsforhandling – Appel - Dommens retsvirkninger