Forord

I nogle år har jeg på DJØF’s efteruddannelseskursus i erstatningsret gennemgået og kommenteret nyere særligt bemærkelsesværdige domme om erstatningsretlige spørgsmål. Nogle hovedpunkter af disse gennemgange og kommentarer er samlet i denne lille bog. Billedet af retspraksis kan virke kalejdoskopisk, men erstatningsretten er allestedsnærværende!

Stud.jur. Kristian Seierøe har læst en korrektur og udarbejdet sagregisteret. Manuskriptet er med vanlig omhu renskrevet af Gerda Ørveile. Tak for hjælpen.

Bernhard Gomard

Side IX