Kolofon

Moderne Erstatningsret

1. udgave, 7. oplag

© 2002 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge

gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden

forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan

Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark

Tryk: Holbæk Amts Bogtrykkeri

Indbinding: Damm’s Forlagsbogbinderi, Randers

Printed in Denmark 2012

ISBN 978-87-574-0827-0

E-bog ISBN 978-87-574-9044-2

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk