Moderne Erstatningsret (1. udg.)

Forfatter: Bernhard Gomard
Ingen adgang

"Moderne Erstatningsret" tager udgangspunkt i de senere års udvikling inden for erstatningsrettens områder.

Adgang til fuld tekst