Lærebog i ansættelsesret og personalejura (5. udg.)

Forfatter: Ole Hasselbalch
Ingen adgang
Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.
Adgang til fuld tekst