EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder (1. udg.)

Med kommentarer

Ingen adgang
Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm. Udgivelsen er den første kommentar og eneste behandling på dansk af Chartret. Kommentaren er en let tilgængelig håndbog, der henvender sig til myndigheder, domstole, advokater og andre praktikere. Denne titel er udgivet med støtte fra Dreyers fond.
Adgang til fuld tekst

Hvorfor har jeg ikke adgang til indholdet i fuld tekst?

  • Du er ikke logget ind?
  • Du har ikke indløst din licensnøgle?
  • Indholdet er ikke en del af dit abonnement.


Har du problemer med ovenstående, kan du hente hjælp i
hjælpemenuen 


Ønsker du en adgang til Jurabibliotek.dk?

Køb Jurabibliotek.dk

Metadata

Relateret indhold