Alle titler

Viser 1 - 10 af 129 resultater for :

  • Erhvervsbeskatning x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kapitel 8. Aktieombytning

(Side 219 – 280)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 9. Fusion

(Side 281 – 314)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang
Omslag Generationsskifte og omstrukturering (7. udg.)

Generationsskifte og omstrukturering (7. udg.)

Det skatteretlige grundlag

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 1. Indledning

(Side 15 – 46)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 7. Omstrukturering

(Side 203 – 218)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 2. Overdragelse af den personligt ejede virksomhed med succession til børn, søskende m.fl.

(Side 47 – 90)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 3. Overdragelse af kapitalandele med succession til børn, søskende m.fl.

(Side 91 – 124)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 5. Overdragelse med succession til medarbejdere

(Side 135 – 144)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 4. Overdragelse mellem ægtefæller – lovgrundlag

(Side 125 – 134)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Ingen adgang

Kapitel 11. Spaltning

(Side 353 – 390)

Birgitte Sølvkær Olesen

Generationsskifte og omstrukturering. Det skatteretlige grundlag har fokus på det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt omhandler bogen overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen og til medarbejdere samt omstrukturering ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen gennemgår i den forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatte-rådet, Landsskatteretten, domstolene og EUdomstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.