Alle titler

Viser 1 - 10 af 612 resultater for :

  • Arbejdsmiljøret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsulykke, da han faldt ned fra en stige og kom til skade. Selv om der lå vand på gulvet, mente retten, at det ikke var sikkert, hvorfor stigen skred under ham. Retten mente også, at der var tale om en enkel og sædvanlig opgave. På grund af medarbejderens erfaring var det ifølge retten forsvarligt, at han selv havde stået for opgaven, hvor han skulle kravle op på stigen. Virksomheden var derfor ikke ansvarlig.

Ingen adgang

Gert Fuursted

Ingen adgang

Pernille Risgaard

Ingen adgang

Pernille Risgaard

Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en praktikants fald fra en altan i sin rygepause. Faldet skete, fordi et midlertidigt rækværk ikke var udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Landsretten lagde vægt på, at virksomheden ikke havde haft grund til at tro, at der var risiko forbundet med ophold på altanen. Landsretten fastslog, at virksomheden ikke var ansvarlig for ulykken, da virksomheden ikke skulle have afspærret eller instrueret om ophold på altanen.

Ingen adgang

Gert Fuursted

Ingen adgang

Pernille Risgaard

Ingen adgang

Pernille Risgaard

Ingen adgang

Pernille Risgaard