Alle titler

Viser 1 - 10 af 713 resultater for :

  • Arbejdsmiljøret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres

Arbejdstilsynet har lavet en ny kampagne, der fokuserer på digital chikane på arbejdspladsen. Kampagnen er med til at understrege vigtigheden af virksomheders pligt til at forebygge og håndtere digital chikane, hvis det opstår. Hvis virksomheder ikke husker den digitale chikane, kan de risikere at blive erstatningsansvarlige for psykiske arbejdsskader som følge af digital chikane.

Ingen adgang

Gert Fuursted

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Arbejdstilsynet kom med en ny vejledning i februar 2023 om uklare og modstridende krav i arbejdet. Den tydeliggør, at virksomheder skal lave forebyggende tiltag, så medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet. Ikke alle tiltag er gode nok – de skal være effektive.

Ingen adgang

Gert Fuursted

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Medarbejderen, der flyttede hjemmearbejdsplads på sine fridage

En medarbejder flyttede rundt på sin hjemmearbejdsplads på sine fridage. Hun kom til skade ved at falde på sin trappe med sit skrivebord. Spørgsmålet var, om det var en arbejdsskade. Retten slog fast, at det ikke var en arbejdsskade, fordi medarbejderen ikke havde informeret eller aftalt det med virksomheden.

Ingen adgang

Gert Fuursted