Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,418 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kapitel 8. Ikrafttræden m.v. (§§ 12 – 13)

(Side 589 – 591)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Indledende bemærkninger til kapitel 3 a. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

(Side 429 – 444)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Indledning

(Side 47 – 215)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 4. Information og administrativt samarbejde med EU- og EØS-lande (§§ 8 – 8 b)

(Side 507 – 515)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 3 b. Klageadgang (§ 7 h)

(Side 505 – 506)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 1. Lovens område (§§ 1 – 2)

(Side 217 – 266)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 3 a. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) m.v. (§§ 7 a – 7 f)

(Side 445 – 503)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 7. Revision (§ 11)

(Side 561 – 587)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 6. Straffebestemmelser (§§ 10 – 10 d)

(Side 545 – 560)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Ingen adgang

Kapitel 3. Udstationering fra Danmark til andre EU- og EØS-lande (§ 7)

(Side 425 – 427)

Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand, og Karen Thormann

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.