Alle titler

Viser 1 - 10 af 211 resultater for :

  • Immaterialret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Indledende bemærkninger

(Side 61 – 147)

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang

Kommentarer til brugsmodelloven

(Side 673 – 861)

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang

Kommentarer til patentloven

(Side 177 – 653)

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang

Lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. januar 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, jf. BKG nr. 459 af 22. april 2023

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang

Lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019 som ændret ved lov nr. 1057 af 23. december 1992, lov nr. 551 af 2. juni 2014 og lov nr. 243 af 7. marts 2023

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang
Omslag Patentloven og brugsmodelloven (1. udg.)

Patentloven og brugsmodelloven (1. udg.)

med kommentarer

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo, Tine Sommer, og Jesper Thorsen

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Ingen adgang

Kapitel 4. Forvaltningsorganisationers søgsmålskompetence

(Side 61 – 65)

Henrik Schütze

Ophavsretsloven tildeler fysiske personer eneret til frembringelser af forskellig karakter. Andre kan bruge frembringelserne, hvis der er hjemmel hertil i en af lovens undtagelses-, tvangslicens- eller aftalelicensbestemmelser. Den praktiske betydning af tvangs- og aftalelicensordningerne er enorm, og det er vigtigt at vide, hvilke udnyttelser af ophavsret der kan cleares på hvilke områder efter hvilke licensordninger. Licensering af ophavsrettigheder giver læseren en indføring i ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensordninger, forholdet mellem rettighedshavere, forvaltningsorganisationer og brugere samt lovgivningens konfliktløsningsmuligheder. Bogen behandler blandt andet samtlige kendelser afsagt af Ophavsretslicensnævnet siden 1965 og samspillet mellem konkurrencerettens regler og den kollektive forvaltning og licensering af ophavsrettigheder. Bogen er relevant for alle, der arbejder med ophavsret. Licensering af ophavsrettigheder er skrevet af advokat Henrik Schütze, der i mere end 20 år har arbejdet med immaterial- og konkurrenceret hos Lassen Ricard.

Ingen adgang

Kapitel 1. Indledning

(Side 11 – 12)

Henrik Schütze

Ophavsretsloven tildeler fysiske personer eneret til frembringelser af forskellig karakter. Andre kan bruge frembringelserne, hvis der er hjemmel hertil i en af lovens undtagelses-, tvangslicens- eller aftalelicensbestemmelser. Den praktiske betydning af tvangs- og aftalelicensordningerne er enorm, og det er vigtigt at vide, hvilke udnyttelser af ophavsret der kan cleares på hvilke områder efter hvilke licensordninger. Licensering af ophavsrettigheder giver læseren en indføring i ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensordninger, forholdet mellem rettighedshavere, forvaltningsorganisationer og brugere samt lovgivningens konfliktløsningsmuligheder. Bogen behandler blandt andet samtlige kendelser afsagt af Ophavsretslicensnævnet siden 1965 og samspillet mellem konkurrencerettens regler og den kollektive forvaltning og licensering af ophavsrettigheder. Bogen er relevant for alle, der arbejder med ophavsret. Licensering af ophavsrettigheder er skrevet af advokat Henrik Schütze, der i mere end 20 år har arbejdet med immaterial- og konkurrenceret hos Lassen Ricard.

Ingen adgang

Kapitel 2. Introduktion til aftalelicensordningerne

(Side 13 – 54)

Henrik Schütze

Ophavsretsloven tildeler fysiske personer eneret til frembringelser af forskellig karakter. Andre kan bruge frembringelserne, hvis der er hjemmel hertil i en af lovens undtagelses-, tvangslicens- eller aftalelicensbestemmelser. Den praktiske betydning af tvangs- og aftalelicensordningerne er enorm, og det er vigtigt at vide, hvilke udnyttelser af ophavsret der kan cleares på hvilke områder efter hvilke licensordninger. Licensering af ophavsrettigheder giver læseren en indføring i ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensordninger, forholdet mellem rettighedshavere, forvaltningsorganisationer og brugere samt lovgivningens konfliktløsningsmuligheder. Bogen behandler blandt andet samtlige kendelser afsagt af Ophavsretslicensnævnet siden 1965 og samspillet mellem konkurrencerettens regler og den kollektive forvaltning og licensering af ophavsrettigheder. Bogen er relevant for alle, der arbejder med ophavsret. Licensering af ophavsrettigheder er skrevet af advokat Henrik Schütze, der i mere end 20 år har arbejdet med immaterial- og konkurrenceret hos Lassen Ricard.

Ingen adgang

Kapitel 3. Introduktion til tvangslicensordningerne

(Side 55 – 59)

Henrik Schütze

Ophavsretsloven tildeler fysiske personer eneret til frembringelser af forskellig karakter. Andre kan bruge frembringelserne, hvis der er hjemmel hertil i en af lovens undtagelses-, tvangslicens- eller aftalelicensbestemmelser. Den praktiske betydning af tvangs- og aftalelicensordningerne er enorm, og det er vigtigt at vide, hvilke udnyttelser af ophavsret der kan cleares på hvilke områder efter hvilke licensordninger. Licensering af ophavsrettigheder giver læseren en indføring i ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensordninger, forholdet mellem rettighedshavere, forvaltningsorganisationer og brugere samt lovgivningens konfliktløsningsmuligheder. Bogen behandler blandt andet samtlige kendelser afsagt af Ophavsretslicensnævnet siden 1965 og samspillet mellem konkurrencerettens regler og den kollektive forvaltning og licensering af ophavsrettigheder. Bogen er relevant for alle, der arbejder med ophavsret. Licensering af ophavsrettigheder er skrevet af advokat Henrik Schütze, der i mere end 20 år har arbejdet med immaterial- og konkurrenceret hos Lassen Ricard.