Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,684 resultater for :

  • Menneskeret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Betydningen af indrejseforbud i udvisningssager – en analyse af EMD’s retspraksis

Louise Halleskov

Med udgangspunkt i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol belyser artiklen betydningen af indrejseforbud i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Fokus er på koblingen mellem et indrejseforbuds varighed og en udlændingens farlighed samt på, om de faktiske virkninger af et indrejseforbud tillægges betydning af EMD

Ingen adgang

Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) mod Schweiz - Dom af 27. november 2023 - Klagesag nr. 21881/20

Ingen adgang

G.T.B. mod Spanien - Dom af 16. november 2023 - Klagesag nr. 3041/19

Ingen adgang

Humpert m.fl. mod Tyskland - Dom af 14. december 2023 - Klagesag nr. 59433/18, 59477/18, 59481/1 og 59494/18

Ingen adgang

Inddragelse af udlændingeretten, menneskeretten og EU-retten i proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse af dansk statsborgerskab

Eva Ersbøll

Artiklen undersøger og drøfter, i hvilket omfang danske domstole i deres proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse og frakendelse af statsborgerskab inddrager udlændingelovens regler om opholdsret, udvisning, indrejseforbud m.v. fortolket i lyset af bl.a. EMRK artikel 8 og TEUF artikel 20.

Ingen adgang

Krachunova mod Bulgarien - Dom af 28. november 2023 - Klagesag nr. 18269/18

Ingen adgang

Schmidt og Šmigol mod Estland - Dom af 28. november 2023 - Klagesag nr. 3501/20, 45907/20 og 43128/21

Ingen adgang

Walesa mod Polen - Dom af 23. november 2023 - Klagesag nr. 50849/21

Ingen adgang

Al-Masudi mod Danmark, Goma mod Danmark, Noorzae mod Danmark og Sharifi mod Danmark- Domme af 5. september 2023 - Klagesag nr. 35740/21, 18646/22, 44810/20 og 31434/21

Ingen adgang

Baret og Caballero mod Frankrig - Dom af 14. september 2023 - Klagesag nr. 22296/20 og 37138/20