Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,724 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Forbeholdet der forsvandt: Unionsborgerskabets betydning for tildeling og fratagelse af statsborgerskab – Om politiske sejre og juridiske nederlag

Andreas Riis Madsen

Med Edinburgh-afgørelsen i 1993 fik Danmark indføjet et forbehold i forhold til unionsborgerskabet. Siden har EU-Domstolen haft lejlighed til at behandle sager om unionsborgerskabets betydning for det nationale statsborgerskab og i de sager er det klarlagt, at forbeholdet intet juridisk indhold har. Senest har EU-Domstolens Store Afdeling i C-689/21, X mod Udlændinge- og Integrationsministeriet forholdt sig til om indfødsretslovens § 8, stk. 1’s regel om automatisk fortabelse af dansk indfødsret ex lege er i overensstemmelse med EU-retten. Nedenfor konkluderes, at det ikke er tilfældet, og at unionsborgerskabet således i dag har betydning for i hvert fald fortabelse af dansk statsborgerskab.

Ingen adgang

Kort nyt

Sofie Gunderlund Christensen og Henrik Ankerstjerne

Efter flere års forhandlinger om revision af EU’s asyl- og migrationspolitik fremlagde Kommissionen i september 2020 et forslag om en ny migrations- og asylpagt, blandt andet bestående af fem lovforslag. Den 20. december 2023 annoncerede EU-kommissær for Indre Anliggender, Ylva Johansson, at man i forbindelse med trilogforhandlinger mellem Kommissionen, det spanske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentet havde indgået en foreløbig, politisk aftale om migrations- og asylpagtens hovedelementer, dvs. fire retsakter om asyl og en retsakt om screening af tredjelandsstatsborgere, der ankommer irregulært eller opholder sig ulovligt. Aftalen er således ikke formelt vedtaget, hvilket forventes at ske under en af Europa-Parlamentets plenarforsamlinger i april 2024 og et EU-ministerrådsmøde parallelt hermed. Der er tale om den væsentligste reform af EU’s asylretsakter siden 2013. De fem retsakter har overordnet til formål 1) at optimere Dublin-systemet og for første gang etablere en solidaritetsmekanisme, der kan bistå EU-lande under pres og under force majeure lignende omstændigheder, 2) at sikre en effektiv screening af tredjelandsstatsborgere, der ankommer irregulært til eller opholder sig irregulært i EU- og Schengenområdet og ikke tidligere er blevet registreret i forbindelse med sin indrejse, og 3) at dæmme op for sekundære bevægelser inden for EU- og Schengenområdet, herunder ved etablering af en asylgrænseprocedure ved de ydre grænser. I det følgende gennemgås hver af de fem retsakter med fokus på de væsentligste ændringer og/eller nyskabelser.

Ingen adgang

Sag C-148/22, Commune d’Ans - EU-Domstolens dom af 28. november 2023

Ingen adgang

Sag C-167/22, Europa-Kommissionen støttet af Polen mod Danmark - EU-Domstolens dom af 21. december 2023

Ingen adgang

Sag C-488/21, Chief Appeals Officer m.fl. - EU-Domstolens dom af 21. december 2023

Ingen adgang

Chapter 3. Article 263 TFEU and standing requirements for private applicants

(Page 75 – 85)

Sine Rosvig Sørensen

Climate change litigation is a widely researched phenomenon and the number of climate cases, on a global scale, is continuously increasing. This book examines in detail climate change litigation taking place at the EU Courts, i.e. the General Court and Court of Justice of the European Union – a jurisdiction that has received relatively little research attention so far. The focus of the book is the standing requirements that private parties must satisfy in order to bring direct actions for annulment before the EU Courts pursuant to Article 263 TFEU, fourth paragraph (the EU standing test). The book contains a thorough examination of how the standing test has been applied and understood in EU climate change litigation, and what the foundational considerations of the test are. Moreover, it is considered whether climate change, and the private rights and interests affected by it, is recognised as a legitimate basis for standing under the test or whether a mismatch is at play. On this basis, the book engages in discussions of the potential implications for the role of the EU Courts and for EU climate law, as well as discussions of how climate change litigation affects the legal development of the EU standing test. The book is of particular relevance to academics and legal practitioners with an interest in understanding how and why the EU standing test is highly challenging for climate change litigants. The author, Sine Rosvig Sørensen, holds a masters degree and a PhD in law from Aarhus University. This book is a lightly revised version of her PhD thesis with the same title.

Ingen adgang

Chapter 10. CCL and the legal development of the standing test

(Page 189 – 207)

Sine Rosvig Sørensen

Climate change litigation is a widely researched phenomenon and the number of climate cases, on a global scale, is continuously increasing. This book examines in detail climate change litigation taking place at the EU Courts, i.e. the General Court and Court of Justice of the European Union – a jurisdiction that has received relatively little research attention so far. The focus of the book is the standing requirements that private parties must satisfy in order to bring direct actions for annulment before the EU Courts pursuant to Article 263 TFEU, fourth paragraph (the EU standing test). The book contains a thorough examination of how the standing test has been applied and understood in EU climate change litigation, and what the foundational considerations of the test are. Moreover, it is considered whether climate change, and the private rights and interests affected by it, is recognised as a legitimate basis for standing under the test or whether a mismatch is at play. On this basis, the book engages in discussions of the potential implications for the role of the EU Courts and for EU climate law, as well as discussions of how climate change litigation affects the legal development of the EU standing test. The book is of particular relevance to academics and legal practitioners with an interest in understanding how and why the EU standing test is highly challenging for climate change litigants. The author, Sine Rosvig Sørensen, holds a masters degree and a PhD in law from Aarhus University. This book is a lightly revised version of her PhD thesis with the same title.

Ingen adgang

Chapter 2. Climate change in law and litigation

(Page 57 – 72)

Sine Rosvig Sørensen

Climate change litigation is a widely researched phenomenon and the number of climate cases, on a global scale, is continuously increasing. This book examines in detail climate change litigation taking place at the EU Courts, i.e. the General Court and Court of Justice of the European Union – a jurisdiction that has received relatively little research attention so far. The focus of the book is the standing requirements that private parties must satisfy in order to bring direct actions for annulment before the EU Courts pursuant to Article 263 TFEU, fourth paragraph (the EU standing test). The book contains a thorough examination of how the standing test has been applied and understood in EU climate change litigation, and what the foundational considerations of the test are. Moreover, it is considered whether climate change, and the private rights and interests affected by it, is recognised as a legitimate basis for standing under the test or whether a mismatch is at play. On this basis, the book engages in discussions of the potential implications for the role of the EU Courts and for EU climate law, as well as discussions of how climate change litigation affects the legal development of the EU standing test. The book is of particular relevance to academics and legal practitioners with an interest in understanding how and why the EU standing test is highly challenging for climate change litigants. The author, Sine Rosvig Sørensen, holds a masters degree and a PhD in law from Aarhus University. This book is a lightly revised version of her PhD thesis with the same title.

Ingen adgang

Part V. Conclusion

Sine Rosvig Sørensen

Climate change litigation is a widely researched phenomenon and the number of climate cases, on a global scale, is continuously increasing. This book examines in detail climate change litigation taking place at the EU Courts, i.e. the General Court and Court of Justice of the European Union – a jurisdiction that has received relatively little research attention so far. The focus of the book is the standing requirements that private parties must satisfy in order to bring direct actions for annulment before the EU Courts pursuant to Article 263 TFEU, fourth paragraph (the EU standing test). The book contains a thorough examination of how the standing test has been applied and understood in EU climate change litigation, and what the foundational considerations of the test are. Moreover, it is considered whether climate change, and the private rights and interests affected by it, is recognised as a legitimate basis for standing under the test or whether a mismatch is at play. On this basis, the book engages in discussions of the potential implications for the role of the EU Courts and for EU climate law, as well as discussions of how climate change litigation affects the legal development of the EU standing test. The book is of particular relevance to academics and legal practitioners with an interest in understanding how and why the EU standing test is highly challenging for climate change litigants. The author, Sine Rosvig Sørensen, holds a masters degree and a PhD in law from Aarhus University. This book is a lightly revised version of her PhD thesis with the same title.

Ingen adgang

Chapter 11. Conclusions, reflections and perspectives

(Page 211 – 222)

Sine Rosvig Sørensen

Climate change litigation is a widely researched phenomenon and the number of climate cases, on a global scale, is continuously increasing. This book examines in detail climate change litigation taking place at the EU Courts, i.e. the General Court and Court of Justice of the European Union – a jurisdiction that has received relatively little research attention so far. The focus of the book is the standing requirements that private parties must satisfy in order to bring direct actions for annulment before the EU Courts pursuant to Article 263 TFEU, fourth paragraph (the EU standing test). The book contains a thorough examination of how the standing test has been applied and understood in EU climate change litigation, and what the foundational considerations of the test are. Moreover, it is considered whether climate change, and the private rights and interests affected by it, is recognised as a legitimate basis for standing under the test or whether a mismatch is at play. On this basis, the book engages in discussions of the potential implications for the role of the EU Courts and for EU climate law, as well as discussions of how climate change litigation affects the legal development of the EU standing test. The book is of particular relevance to academics and legal practitioners with an interest in understanding how and why the EU standing test is highly challenging for climate change litigants. The author, Sine Rosvig Sørensen, holds a masters degree and a PhD in law from Aarhus University. This book is a lightly revised version of her PhD thesis with the same title.