Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,635 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Jonas Christoffersen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret. Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion til EU-retten, de to efterfølgende giver en grundig indføring i EU’s indre marked. Det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital realiseres dels gennem TEUFs bestemmelser, dels gennem harmonisering af national lovgivning. Bogen giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF.