Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 132 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • Planklagenævnet x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 2021.962 (Planklagenævnets afgørelse af 1. oktober 2021 (sag 21/10714))

Planklagenævnet traf den 27. februar 2020 afgørelse i en sag om Roskilde Kommunes forbud efter planlovens § 14 mod alle bygningsændringer på A1, 4000 Roskilde. Planklagenævnet afviste en klage over afgørelsen med den begrundelse, at klagen var uaktuel. Planklagenævnet har af egen drift valgt at genoptage sagen. Planklagenævnet ophæver

Ingen adgang

KFE 2021.928 (Planklagenævnets afgørelse af 14. juni 2021 (sag 20/03870))

Københavns Kommune har den 13. november 2020 nedlagt forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning og ombygning af bebyggelse på A2, A3 og A4, 2400 København NV. Ejeren af ejendommen har klaget over afgørelsen. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om et forbud efter planlovens § 14 er meddelt i

Ingen adgang

KFE 2021.931 (Planklagenævnets afgørelse af 22. juni 2021 (sag 20/04209 m.fl.))

har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om forholdet er umiddelbart tilladt efter lokalplanen, jf. planlovens § 18, eller kræver dispensation fra lokalplanens § 3, stk. 1. Planklagenævnet har ikke fundet anledning til at behandle de øvrige klagepunkter i sagen. Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det betyder, at kommunens

Ingen adgang

KFE 2021.913 (Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021 (sag 19/08877 m.fl.))

1 Klagen til Planklagenævnet En gruppe borgere uden for lokalplanområdet klagede den 5. november 2019 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan. Derudover har klagerne den 18. december 2019 klaget over kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for forslag til lokalplanen. Planklagenævnet modtog

Ingen adgang

KFE 2021.978 (Planklagenævnets afgørelse af 2. december 2021 (sagsnr. 20-00789))

klaget over screeningsafgørelsen. En tredje nabo har klaget over kommunens endelige vedtagelse af lokalplanen. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om der skulle være foretaget en miljøvurdering af planerne. • Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1. Planklagenævnet

Ingen adgang

KFE 2021.946 (Planklagenævnets afgørelse af 27. september 2021 (sag 20/00974))

1 Klagen til Planklagenævnet Et autolakeringsværksted uden for lokalplanområdet klagede den 12. september 2018 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan. Planklagenævnet modtog klagen den 7. februar 2020 fra kommunen. Indholdet af klagen gengives nærmere i afsnit 2.4. 2 Sagens oplysninger 2

Ingen adgang

KFE 2021.1017 (Planklagenævnets afgørelse af 20. december 2021 (sagsnr. 21-02414))

afgørelsen. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om udestuen er eksisterende lovlig anvendelse. • Om forholdene er umiddelbart tilladt efter lokalplanen, jf. planlovens § 18, eller kræver dispensation fra lokalplanens § 8.1. • Om klageren havde berettigede forventninger som følge af kommunens tidligere

Ingen adgang

KFE 2021.934 (Planklagenævnets afgørelse af 2. juli 2021 (sag 20/00296))

1 Klagen til Planklagenævnet En virksomhed, som er nabo til lokalplanområdet, klagede den 15. juli 2019 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan. Planklagenævnet modtog klagen den 13. januar 2020 fra kommunen. Klageren har navnlig anført, • at lokalplanen er vedtaget i strid med planlovens § 15 a

Ingen adgang

KFE 2021.984 (Planklagenævnets afgørelse af 9. december 2021 (sagsnr. 20-09399))

Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om proceduren er foregået i overensstemmelse med miljøvurderingslovens krav om borgerinddragelse. • Om der skulle være foretaget en miljøvurdering af planen. Planklagenævnet har ikke fundet anledning til at behandle de øvrige klagepunkter i sagen. Planklagenævnet ophæver screeningsafgørelsen

Ingen adgang

KFE 2021.954 (Planklagenævnets afgørelse af 28. september 2021 (sagsnr. 20-03065))

Silkeborg Kommune gav den 3. februar 2020 landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus og en stald mv. til erstatning for eksisterende bygninger på ejendommen A1, 8653 Them, matr.nr. F1. To naboer har klaget over afgørelsen. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: • Om officialprincippet er overholdt