Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "VII.4.2. Mulighed for genoptagelse " x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mihalache mod Rumænien Dom af 8. juli 2019 Klagesag nr. 54012/10 (3. 2019 side 100) Artikel 4 i 7. Tillægsprotokol VII.4.1. Forbud mod at straffe en person to gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse VII.4.2. Mulighed for genoptagelse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev standset i

Ingen adgang

mod Kroatien (4.2021 side 179) VII.4.2 Mulighed for genoptagelse Artikel 5 i 7. Tillægsprotokol VII.5.0 Ægtefællerne skal i privatretlig henseende nyde lige rettigheder vedr. indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og i tilfælde af dets ophør Artikel 1 i 13. Tillægsprotokol XIII.1.0 Forbud mod dødsstraf under alle forhold med deres egen

Ingen adgang

Nikitin mod Rusland Dom af 20. juli 2004. Klagesag nr. 50178/99 (6.2004 side 329) 6.1. Ret til retfærdig rettergang VII.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse VII.4.2. Mulighed for genoptagelse Kammer bestående af 7 dommere Klageren var af de russiske