Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "VII.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse " x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Sergey Zolotukhin mod Rusland Dom af 10. februar 2009 Klagesag nr. 14939/03 (3.2009 side 192) VII.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse Dom af 10. februar 2009 Klagesag nr. 14939/03 Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig I februar 2002 blev klager indbragt til en

Ingen adgang

starter ved den højeste domstol, samt i sager, hvor der sker domfældelse efter anke af en frifindelse Artikel 3 i 7. Tillægsprotokol VII.3.0 Adgang til genoptagelse af straffesager, som er afgjort Artikel 4 i 7. Tillægsprotokol VII.4.1 Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse Galović

Ingen adgang

Nikitin mod Rusland Dom af 20. juli 2004. Klagesag nr. 50178/99 (6.2004 side 329) 6.1. Ret til retfærdig rettergang VII.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse VII.4.2. Mulighed for genoptagelse Kammer bestående af 7 dommere Klageren var af de russiske