Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "VII.2.1. Ret for en domfældt til at få skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere domstol " x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

mv. Artikel 1 i 7. Tillægsprotokol VII.1.0 Udvisning af en udlænding, som lovligt er bosiddende på en stats territorium Artikel 2 i 7. Tillægsprotokol VII.2.1 Ret for en domfældt til at skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere domstol VII.2.2 Retten til efterprøvelse kan begrænses i mindre sager, i sager, som

Ingen adgang

PESTI og FRODL mod Østrig Afgørelse af 18. januar 2000. Klagesag nr. 27619/95 og 27619/95 (6.2000 side 236) VII.2.1. Ret for en domfældt til at skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere domstol Kammer bestående 7 dommere Klagerne var begge blevet dømt for drab. De ankede til Højesteret vedrørende strafudmålingen

Ingen adgang

Natsvlishvili m.fl. mod Georgien Dom af 29. april 2014 Klagesag nr. 9043/05 (5.2014 side 336) 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang VII.2.1. Ret for en domfældt til at skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere domstol Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var administrerende direktør i en af de