Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "VII.1.0. Udvisning af en udlænding, som lovligt er bosiddende på en stats territorium " x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kaya mod Rumænien Dom af 12. oktober 2006 Klagesag nr. 33970/05 (2.2007 side 118) 8.1 Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.2.2 I overensstemmelse med loven VII.1.0 Udvisning af en udlænding, som lovligt er bosiddende en stats territorium Kammer bestående af syv dommere Dommen er

Ingen adgang

Muhammad og Muhammad mod Rumænien Dom af 15. oktober 2020 Klagesag nr. 80982/12 (4. 2020 side 171) VII.1.0. Udvisning af en udlænding som lovligt er bosiddende en stats territorium Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var to pakistanske statsborgere, der var blevet udvist af Rumænien med baggrund i handlinger, der

Ingen adgang

mv. Artikel 1 i 7. Tillægsprotokol VII.1.0 Udvisning af en udlænding, som lovligt er bosiddende en stats territorium Artikel 2 i 7. Tillægsprotokol VII.2.1 Ret for en domfældt til at få skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere domstol VII.2.2 Retten til efterprøvelse kan begrænses i mindre sager, i sager, som