Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 10 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Grigorades mod Grækenland Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte – Bredt formuleret straffebestemmelse 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Cantoni mod Frankrig Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (3.1998 side 116) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Storkammer bestående af 19 dommere Klager er direktør for et supermarked. I 1988 indledte en farmaceutforening straffesag mod klager og andre direktører for

Ingen adgang

Cantoni mod Frankrig Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (5.1998 side 175) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Storkammer bestående af 19 dommere Der var ikke sket en krænkelse af kravet i artikel 7 om klar og præcis angivelse af, hvad der udgør en strafbar handling, i et

Ingen adgang

.2021 side 179) 6.3.4 Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.3.5 Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Artikel 7 7.1.1 Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) Norman mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) 7.1.2 Handlinger, der ikke

Ingen adgang

K.A. og A.D. mod Belgien Dom af 17. februar 2005 Klagesag nr. 42758/98 & 45558/99 (3.2005 side 209) 6.1.4.4 Adgang til sagens dokumenter 7.1.1 Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 8.1.1 Ret til respekt for privatliv 8.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte

Ingen adgang

Schimanek mod Østrig Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241) 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Radio France mod Frankrig Dom af 30. marts 2004. Klagesag nr. 53984/00 (5.2004 side 245) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 6.2. Krav om formodning for uskyld 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Klagerne, en radiostation, en redaktør og en journalist, var

Ingen adgang

Kononov mod Letland Dom af 17. maj 2010 Klagesag nr. 36376/04 (4.2010 side 294) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 7.2. Handlinger, der på gerningstidspunktet var en forbrydelse ifølge almindelige retsprincipper, som er anerkendt af civiliserede lande Storkammer bestående af 17 dommere

Ingen adgang

Jorgic mod Tyskland Dom af 12. juli 2007 Klagesag nr. 74613/01 (6.2007 side 315) 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfæledelse 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.4. Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Vasiliauskas mod Litauen Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 35343/05 (6.2015 side 400) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 7.1.2. Handlinger, der ikke var strafbare på gerningstidspunktet 7.2. Handlinger, der på gerningstidspunktet var en forbrydelse ifølge almindelige retsprincipper, som er