Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 20 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kudrevičius m.fl. mod Litauen Dom af 15. oktober 2015 Klagesag nr. 37553/08 (1.2016 side 66) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var landmænd, som deltog i demonstrationer i protest mod

Ingen adgang

, var indgrebet i klagerens privatliv ikke proportionalt med det tilstræbte mål, og det var således ikke »nødvendigt i et demokratisk samfund« for at »beskytte andres rettigheder og friheder«. Menneskerettighedsdomstolen bemærkede, at den franske lovgivning ikke ydede tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier til beskyttelse af parter i en skilsmissesag

Ingen adgang

Patyi m.fl. mod Ungarn Dom af 7. oktober 2008 Klagesag nr. 5529/05 (1.2009 side 67) 11 Ret til forsamlingsfrihed 11.2.2. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder

Ingen adgang

Éva Molnár mod Ungarn Dom af 7. oktober 2008 Klagesag nr. 10346/05 (1.2009 side 70) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.2.2. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder

Ingen adgang

Osmanoğlu og Kocabaş mod Schweiz Dom af 10. januar 2017 Klagesag nr. 29086/12 (2.2017 side 99) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne, et forældrepar

Ingen adgang

Paradiso m.fl. mod Italien Dom af 24. januar 2017 Klagesag nr. 25358/12 (2.2017 side 102) 8.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 8.2.1. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder 8.2.5. Nødvendigt af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Storkammer

Ingen adgang

Matter mod Slovakiet Dom afsagt den 5. juli 1999. Klagesag nr. 31534/96 (3-4.2000 side 129) 6.1.5.1. Inden en rimelig frist – Borgerlige retssager 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der

Ingen adgang

Gnahore mod Frankrig Dom afsagt den 19. september 2000. Klagesag nr. 40031/98 (3.2001 side 133) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 8.2.1. Ret til respekt for familieliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for

Ingen adgang

Oya Ataman mod Tyrkiet Dom af 5. december 2006 Klagesag nr. 74552/01 (3.2007 side 172) 11.1.1. Ret til foreningsfrihed 11.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uro eller forbrydelse 11.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er

Ingen adgang

.2.1 Foreskrevet ved lov 9.2.2 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed 9.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden 9.2.4 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder, almindelige retsprincipper, som er anerkendt af