Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 160 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 2018.305 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser BERIGTIGELSE – vedrørende KFE, Hæfte 1, årgang 44/2018   Der er beklageligvis anledning til følgende berigtigelse af hæftets indledning og af referatet af de nedennævnte to kendelser.   KFE 2018.58 VBA Den samlede forsinkelse var på 13 uger. Heraf blev entreprenøren tilkendt en

Ingen adgang

meddelelsen af dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16. Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter § 3, stk. 2, nr. 2 og 4, i naturbeskyttelsesloven og efter planlovens § 58 c, stk. 1, nr. 2 . Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og