Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Bollan mod Storbritannien Afgørelse truffet den 4. maj 2000. Klagesag nr. 42117/98 (2.2001 side 083) 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående 7 dommere En narkoman, der var varetægtsfængslet, blev på grund af

Ingen adgang

M. mod Tyskland Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 19359/04 (2.2010 side 128) 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 7.1.3. Strengere straf end hjemlet på gerningstidspunktet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde en længere række af

Ingen adgang

hører til de normale borgerpligter Artikel 5 5.1.1 Ret til frihed og personlig sikkerhed Terhes mod Rumænien (2.2021 side 86) Denis og Irvine mod Belgien (3.2021 side 145) 5.1.2 Berøvelse af friheden 5.1.3 Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 5.1.4 Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at

Ingen adgang

ændret afgørelse ikke nævneværdigt ville påvirke den straf, klager allerede var blevet idømt. Klager indbragte efterfølgende sagen for Menneskerettighedsdomstolen, hvor han påberåbte sig, at domfældelsen og den efterfølgende fængsling var i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 1, litra a (lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse