Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 125 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Landvæsensretskendelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

til omkostninger ved forureningsbekæmpelse Resume A/S Cheminova fik ved landvæsensretskendelser fra 1965 og 1966 tilladelse til at deponere virksomhedens faste affald i tætte og overdækkede beholdere. I henhold hertil havde virksomheden deponeret i alt ca. 30.000 tons svovlaffald i støbte betongruber på Rønland. Efter at have konstateret udsivning af