Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "IV.2.4. Restriktioner inden for særlige områder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Garib mod Nederlandene Dom af 6. november 2017 Klagesag nr. 43494/09 (1.2018 side 57) IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted IV.2.4. Restriktioner inden for særlige områder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var eneforsørger af

Ingen adgang

.1 Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted IV.2.2 Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder sit eget IV.2.3 Nødvendige begrænsninger i disse rettigheder i et demokratisk samfund IV.2.4 Restriktioner inden for særlige områder Artikel 3 i 4. Tillægsprotokol IV.3