Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "IV.2.2. Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder sit eget" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Roldan Texeira m.fl. mod Italien Beslutning af 26. oktober 2000. Klagesag nr. 40655/98 (4.2001 side 187.1) IV.2.2. Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder sit eget Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, en spansk statsborger, var gift med en italiensk statsborger, med hvem hun har 2 børn

Ingen adgang

.1 Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted IV.2.2 Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder sit eget IV.2.3 Nødvendige begrænsninger i disse rettigheder i et demokratisk samfund IV.2.4 Restriktioner inden for særlige områder Artikel 3 i 4. Tillægsprotokol IV.3