Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Moohan og Gillon mod Storbritannien Dom af 13. juni 2017 Klagesager nr. 22962/15 og 23345/15 (4.2017 side 52) I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Kammer bestående af 7 dommere Sagen angik to britiske statsborgere, der afsonede livstidsdomme for drab. På grund af deres fængselsstraf kunne de ifølge den skotske lov om

Ingen adgang

Hirst mod Storbritannien (nr. 2) Dom af 6. oktober 2005 Klagesag nr. 74025/01 (2.2006 side 87) I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Storkammer Menneskerettighedsafgørelser Klager var i 1980 blevet idømt fængsel på livstid for manddrab og var i henhold til engelsk lovgivning frataget sin valgret under afsoning

Ingen adgang

Sitaropoulos og Giakoumopoulos mod Grækenland Dom af 15. marts 2012 Klagesag nr. 42202/07 (3.2012 side 121) I.3.0 Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Storkammer bestående af 17 dommere Klagerne er græske statsborgere, der arbejder og bor i Strasbourg. I 2007 ønskede de at deltage i valget til det græske parlament ved at afgive

Ingen adgang

Mugemangango mod Belgien Dom af 10. juli 2020 Klagesag nr. 310/15 (3. 2020 side 144) 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Storkammer Dommen er endelig Sagen vedrører en tvist opstået i kølvandet på valget afholdt den 25. maj

Ingen adgang

filosofiske og religiøse overbevisning Artikel 3 i 1. Tillægsprotokol I.3.0 Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Strøbye og Rosenlind mod Danmark (2.2021 side 73) Artikel 1 i 4. Tillægsprotokol IV.1.0 Frihedsberøvelse på grund af manglende evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse Artikel 2 i 4. Tillægsprotokol IV.2

Ingen adgang

Scoppola mod Italien (nr. 3) Dom af 22. maj 2012 Klagesag nr. 126/05 (4.2012 side 197) I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, som var italiensk statsborger, blev dømt for mordet på sin kone, drabsforsøg på sin søn, vanrøgt af familien og ulovlig besiddelse af våben. Han

Ingen adgang

Py mod Frankrig Dom af 11. januar 2005 Klagesag nr. 66289/01 (3.2005 side 200) I.3.0 Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren, som er fransk statsborger, flyttede i 1995 til øgruppen Ny Kaledonien i Stillehavet. Øgruppen var dengang et fransk oversøisk territorium

Ingen adgang

Hirst mod Storbritannien (nr. 2) Dom af 30. marts 2004. Klagesag nr. 74025/01 (5.2004 side 243) I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Kammer bestående af 7 dommere Klageren var i 1980 blevet idømt fængsel på livstid for manddrab. I henhold til engelsk lovgivning blev klageren frataget sin valgret, da han blev idømt

Ingen adgang

Sitaropoulos m.fl. mod Grækenland Dom af 8. juli 2010 Klagesag nr. 42202/07 (5.2010 side 350) I.3.0. Afholdelse af frie valg med passende mellemrum Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er græske statsborgere, der arbejder og bor i Strasbourg. I 2007 ønskede de at deltage i valget til det græske parlament ved