Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Raimondo (Italien) Dom afsagt den 22. februar 1994. Sagsnummer 1/1993/396/474, offentliggjort som A 281‑A (1.1994 side 033) 6.1.5.2. Straffesager I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder IV.2.3. Nødvendige begrænsninger i disse rettigheder i et demokratisk

Ingen adgang

Perdigão mod Portugal Dom af 16. november 2010 Klagesag nr. 24768/06 (1.2011 side 80) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Storkammer bestående af 17 dommere I 1995 eksproprierede den portugisiske stat et stykke land

Ingen adgang

Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH (Holland) Dom afsagt den 23. februar 1995. Sagsnummer 43/1993/438/517, offentliggjort som A 306-B (2.1996 side 105) I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Kammer bestående af 9 dommere En bestemmelse i hollandsk ret, der tillod

Ingen adgang

. Tillægsprotokol I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.3 I overensstemmelse med betingelser fastsat ved lov I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse I.1.5 Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af

Ingen adgang

Paulet mod Storbritannien Dom af 13. maj 2014 Klagesag nr. 6219/08 (4.2014 side 264) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, der var

Ingen adgang

ejendomsret I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, der var fraskilt og ikke havde børnene boende hos sig, skulle ifølge britisk lovgivning betale børnebidrag til børnenes far. Bidragsbeløbet blev nedsat, hvis den