Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 15 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Draon mod Frankrig Dom af 6. oktober 2005 Klagesag nr. 1513/03 (1.2006 side 50) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre

Ingen adgang

J.A. Pye (Oxford) Ltd og J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. mod Storbritannien Dom af 30. august 2007 Klagesag nr. 44302/02 (1.2008 side 57) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

Kjartan Ásmundsson mod Island Dom af 12. oktober 2004. Klagesag nr. 60669/00 (1.2005 side 70) I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Efter at have modtaget

Ingen adgang

og friheder I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere De nationale domstoles afgørelser, der ikke gav klager adgang til at bringe et lejemål til ophør for herved at tage et hus, han havde ejendomsretten til, til egen og families brug

Ingen adgang

Evaldsson m.fl. mod Sverige Dom af 13. februar 2007 Klagesag nr. 75252/01 (3.2007 side 189) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af syv dommere Dommen er

Ingen adgang

. Tillægsprotokol I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.3 I overensstemmelse med betingelser fastsat ved lov I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse I.1.5 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af

Ingen adgang

Spadea og Scalabrini (Italien) Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 23/1994/470/551, offentliggjort som A 315-B (4.1996 side 214) I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et

Ingen adgang

Scollo (Italien) Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 24/1994/471/552, offentliggjort som A 315-C (4.1996 side 217) 6.1.5.1. Borgerlige retssager I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde et uproportionalt

Ingen adgang

Air Canada (Storbritannien) Dom afsagt den 5. maj 1995. Sagsnummer 9/1994/456/537, offentliggjort som A 316-A (4.1996 side 220) 6.1.3. Krav på en rettergang I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere Toldvæsenets adgang til at

Ingen adgang

Aschan m.fl. mod Finland Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 37858/97 (5.2001 side 234) 6.1.3 Krav på en rettergang 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik at sikre, at ejendomsretten udøves i