Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 12 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Draon mod Frankrig Dom af 6. oktober 2005 Klagesag nr. 1513/03 (1.2006 side 50) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre

Ingen adgang

Pressos Compania Naviera S.A. m.fl. (Belgien) Dom afsagt den 20. november 1995. Sagsnummer 38/1994/485/567, offentliggjort som A 332 (1.1997 side 051) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere Belgien vedtog i 1988 en lov, som blandt andet fritog

Ingen adgang

Kjartan Ásmundsson mod Island Dom af 12. oktober 2004. Klagesag nr. 60669/00 (1.2005 side 70) I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Efter at have modtaget

Ingen adgang

J.A. Pye (Oxford) Ltd mod Storbritannien Dom af 15. november 2005 Klagesag nr. 44302/02 (2.2006 side 108) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klagerne var to selskaber, som forpagtede et stykke jord ud. Forpagterne

Ingen adgang

Katte Klitsche de la Grange (Italien) Dom afsagt den 27. oktober 1994. Sag nr. 21/1993/416/495, offentliggjort som A 293-B (3.1995 side 135) 6.1.5.1. Borgerlige retssager I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere En arealanvendelsplan, som forbød en ejer af et stort areal at opføre

Ingen adgang

. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Klagen blev indbragt af 428 personer fra Thule-distriktet i Grønland og Hingitaq 53 – en gruppe, der repræsenterer den grønlandske Thule Stamme. I 1951 blev der anlagt en militærbase i Thule-distriktet, hvilket på grund af indskrænkning i adgangen til det militære område medførte

Ingen adgang

Hentrich (Frankrig) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 23/1993/418/187, offentliggjort som A 296-A (4.1995 side 172) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager 6.2. Krav om formodning for uskyld I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer

Ingen adgang

Evaldsson m.fl. mod Sverige Dom af 13. februar 2007 Klagesag nr. 75252/01 (3.2007 side 189) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af syv dommere Dommen er

Ingen adgang

. Tillægsprotokol I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.3 I overensstemmelse med betingelser fastsat ved lov I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse I.1.5 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af

Ingen adgang

N.K.M. mod Ungarn Dom af 14. maj 2013 Klagesag 66529/11 (4.2013 side 199) I.1.1. Beskyttelse af ejendom I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, der i mange år havde arbejdet i et ministerium i Ungarn, blev afskediget som led i en større fyringsrunde i