Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 55 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Matos e Silva Lda. og andre (Portugal) Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 44/1995/550/636 (1.1998 side 036) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere Det

Ingen adgang

Gaygusuz mod Østrig Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere De østrigske myndigheder havde givet klageren afslag på

Ingen adgang

The Holy Monasteries (Grækenland) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 10/1993/405/483-484, offentliggjort som A 301-B (1.1996 side 046) 6.1.3. Krav på en rettergang I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer på 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol om beskyttelse af ejendomsretten

Ingen adgang

Draon mod Frankrig Dom af 6. oktober 2005 Klagesag nr. 1513/03 (1.2006 side 50) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre

Ingen adgang

Pressos Compania Naviera S.A. m.fl. (Belgien) Dom afsagt den 20. november 1995. Sagsnummer 38/1994/485/567, offentliggjort som A 332 (1.1997 side 051) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere Belgien vedtog i 1988 en lov, som blandt andet fritog

Ingen adgang

Anheuser-Busch Inc. mod Portugal Dom af 11. oktober 2005 Klagesag 73049/01 (1.2006 side 56) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren, som er et amerikansk aktieselskab, indgav en ansøgning til det portugisiske nationale institut for industriel ejendomsret om

Ingen adgang

J.A. Pye (Oxford) Ltd og J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. mod Storbritannien Dom af 30. august 2007 Klagesag nr. 44302/02 (1.2008 side 57) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

Kopecký mod Slovakiet Dom af 28. september 2004. Klagesag 44912/98 (1.2005 side 62) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol, at klageren var blevet nægtet til ​bagelevering af ejendom, der var blevet konfiskeret under det

Ingen adgang

Serife Yigit mod Tyrkiet Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 3976/05 (1.2011 side 62) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen 14.0.2. Forskellig behandling ad personer i samme

Ingen adgang

Zubani mod Italien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 43/1995/549/635 (2.1998 side 069) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere Fuld erstatning for en uberettiget ekspropriation kunne principielt have givet klagerne tilstrækkelig oprejsning. Det forhold, at kommunen var tilbageholdende med at