Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 290 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Fredningskendelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 1982.204 (Passebækgård - Afgørelse af 8. april 1981)

KFE 1982.204 Passebækgård Afgørelse af 8. april 1981   Ændring af fredning Resume Udvidelse af en golfbane ind på tilstandsfredede landbrugsarealer anset for at være i strid med fredningsformålet og derfor nødvendiggøre en ændring af de tidligere fredningskendelser efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

Ingen adgang

KFE 1993.95 (Pandehave ådal - Afgørelse af 28. oktober 1992 og taksationskendelse af 5. april 1993)

. OVERFREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSER. Et 260 ha stort område ved Pandehave å syd for Dronningmølle i Nordsjælland blev pålagt fredningsbestemmelser, i det væsentlige til afløsning af stærkt varierende bestemmelser i 18 forskellige fredningskendelser og -deklarationer fra årene mellem 1935 og 1981. Fredningsnævnets kendelse indeholdt påbud til ejeren af en mindre ejendom i

Ingen adgang

KFE 1998.188 (Sommerhusområderne Strandmarken ved Dueodde - Afgørelse af 29. december 1997)

KFE 1998.188 Sommerhusområderne Strandmarken ved Dueodde Afgørelse af 29. december 1997   Ophævelse af fredning (afslag) Resume En række sommerhusområder ved Dueodde var omfattet af forskellige ældre fredningsdeklarationer samt fredningskendelser afsagt af fredningsnævnet og Overfredningsnævnet i årene 1967 til 1972. Kommunen rejste fredningssag

Ingen adgang

KFE 1998.163 (Hærvejen og Rørbæk Sø - Afgørelse af 27. september 1996 og taksationskendelse af 18. august 1997)

. Indenfor fredningsområdet er der en række ældre fredninger, som har haft til formål at beskytte Hærvejen og dens omgivelser. Således er der helt tilbage i 1877 lyst en servitut på ejendommen, hvor Margrethediget er beliggende. Overfredningsnævnet har ved fredningskendelser af 20. december 1958 og 16. oktober 1963 fredet selve Hærvejen på den strækning

Ingen adgang

KFE 1984.148 (Glatved - Afgørelse af 6. juli 1983)

Ingen adgang

KFE 1984.150 (Rådmandshaven - Afgørelse af 2. august 1983)

Ingen adgang

KFE 1984.155 (Høje Møn og Møns Klint - Afgørelse af 18. november 1983)

Ingen adgang

KFE 1984.158 (Saltholm - Afgørelser af 27. december 1983)

Ingen adgang

KFE 1978.110 (Følle strand - Kendelse af 30. august 1977)

Ingen adgang

KFE 1978.113 (Fåborg kirke i Helle kommune - Kendelse af 31. august 1977)