Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 298 resultater for :

  • "Fredningskendelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 1982.204 Passebækgård Afgørelse af 8. april 1981   Ændring af fredning Resume Udvidelse af en golfbane ind på tilstandsfredede landbrugsarealer anset for at være i strid med fredningsformålet og derfor nødvendiggøre en ændring af de tidligere fredningskendelser efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

Ingen adgang

. OVERFREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSER. Et 260 ha stort område ved Pandehave å syd for Dronningmølle i Nordsjælland blev pålagt fredningsbestemmelser, i det væsentlige til afløsning af stærkt varierende bestemmelser i 18 forskellige fredningskendelser og -deklarationer fra årene mellem 1935 og 1981. Fredningsnævnets kendelse indeholdt påbud til ejeren af en mindre ejendom i

Ingen adgang

KFE 1998.188 Sommerhusområderne Strandmarken ved Dueodde Afgørelse af 29. december 1997   Ophævelse af fredning (afslag) Resume En række sommerhusområder ved Dueodde var omfattet af forskellige ældre fredningsdeklarationer samt fredningskendelser afsagt af fredningsnævnet og Overfredningsnævnet i årene 1967 til 1972. Kommunen rejste fredningssag

Ingen adgang

. Indenfor fredningsområdet er der en række ældre fredninger, som har haft til formål at beskytte Hærvejen og dens omgivelser. Således er der helt tilbage i 1877 lyst en servitut på ejendommen, hvor Margrethediget er beliggende. Overfredningsnævnet har ved fredningskendelser af 20. december 1958 og 16. oktober 1963 fredet selve Hærvejen på den strækning