Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 13 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Belcacemi og Oussar mod Belgien Dom af 11. juli 2017 Klagesag nr. 37798/13 (4.2017 side 54) 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder eller friheder 9.1.3 Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af

Ingen adgang

Leyla Sahin mod Tyrkiet Dom af 10. november 2005 Klagesag nr. 44774/98 (1.2006 side 71) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den

Ingen adgang

Manoussakis m.fl. mod Grækenland Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 59/1995/565/651 (2.1998 side 081) 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden

Ingen adgang

Eweida m.fl. mod Storbritannien Dom af 15. januar 2013 Klagesag 48420/10, 59842/10, 51671/10 og 36516/10 (2.2013 side 89) 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion Kammer bestående af 7 dommere Dommen endnu ikke endelig De fire klagere er praktiserende kristne. Den første

Ingen adgang

Cha’are Shalom Ve Tsdek mod Frankrig Dom afsagt den 27. juni 2000. Klagesag nr. 27417/95 (3.2001 side 125) 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14

Ingen adgang

samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Vavřička med flere mod Tjekkiet (2.2021 side 79) Artikel 9 9.1.1 Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.1.2 Ret til at skifte religion eller tro 9.1.3 Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9

Ingen adgang

Ahmet Arslan m.fl. mod Tyrkiet Dom af 23. februar 2010 Klagesag nr. 41135/98 (3.2010 side 202) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den

Ingen adgang

Kurtulmus mod Tyrkiet Afgørelse af 24. januar 2006 Klagesag nr. 65500/01 (4.2006 side 212) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre, privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte

Ingen adgang

Z. og T. mod Storbritannien Afgørelse af 28. februar 2006 Klagesag nr. 27034/05 (4.2006 side 224) 8.1.1 Ret til respekt for familieliv 9.1.3 Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion Kammer bestående af 7 dommere Klagerne, der var søstre og kristne pakistanske statsborgere

Ingen adgang

Dahlab mod Schweiz Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 42393/98 (5.2001 side 229) 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående