Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 23 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Izzettin Doğan m.fl. mod Tyrkiet Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 62649/10 (3/4.2016 side 56) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og Religionsfrihed 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne var

Ingen adgang

Hamidovic mod Bosnien-Hercegovina Dom af 5. december 2017 Klagesag nr. 57792/15 (2.2018 side 69) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager blev i 2012 idømt en bøde for foragt for retten, da han af religiøse årsager ikke ville tage sin kalot af, da han skulle

Ingen adgang

Leyla Sahin mod Tyrkiet Dom af 10. november 2005 Klagesag nr. 44774/98 (1.2006 side 71) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den

Ingen adgang

Dogru mod Frankrig og Kervanci mod Frankrig Dom af 4. december 2008 Klagesag nr. 27058/05 og 31645/04 (1.2009 side 79) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.2.1. Foreskrevet ved lov 9.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den offentlige orden, sundheden og

Ingen adgang

Mozer mod Moldova og Rusland Dom af 23. februar 2016 Klagesag nr. 11138/10 (2.2016 side 87) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Klager, der er statsborger i Moldova, blev

Ingen adgang

Thlimmenos mod Grækenland Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 34369/97 (2.2001 side 088) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation Storkammer bestående 17 dommere Et Jehovas Vidne var blevet dømt for ikke at ville bære uniform under

Ingen adgang

Osmanoğlu og Kocabaş mod Schweiz Dom af 10. januar 2017 Klagesag nr. 29086/12 (2.2017 side 99) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne, et forældrepar

Ingen adgang

Jakóbski mod Polen Dom af 7. december 2010 Klagesag nr. 18429/06 (2.2011 side 120) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er buddhist og afsoner en 8 år lang fængselsstraf for voldtægt. På grund af sin religion må han ikke spise kød, hvorfor han

Ingen adgang

O’Donoghue m.fl. mod Storbritannien Dom af 14. december 2010 Klagesag nr. 34848/07 (2.2011 side 122) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation Kammer bestående af 7 dommere Dommen er

Ingen adgang

Yazar, Karatas, Aksoy og Folkets Arbejderparti mod Tyrkiet (4.2002 sidde 177) Dom af 9. april 2002. Klagesag nr. 22723/93, 22724/93 og 22725/93 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 11.1.2. Ret til