Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 24 resultater for :

  • "9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Hamidovic mod Bosnien-Hercegovina - Dom af 5. december 2017 - Klagesag nr. 57792/15 (2.2018 side 69)

Hamidovic mod Bosnien-Hercegovina Dom af 5. december 2017 Klagesag nr. 57792/15 (2.2018 side 69) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager blev i 2012 idømt en bøde for foragt for retten, da han af religiøse årsager ikke ville tage sin kalot af, da han skulle

Ingen adgang

Jakóbski mod Polen - Dom af 7. december 2010 Klagesag nr. 18429/06 (2.2011 side 120)

Jakóbski mod Polen Dom af 7. december 2010 Klagesag nr. 18429/06 (2.2011 side 120) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er buddhist og afsoner en 8 år lang fængselsstraf for voldtægt. På grund af sin religion må han ikke spise kød, hvorfor han

Ingen adgang

Wasmuth mod Tyskland - Dom af 17. februar 2011 Klagesag nr. 12884/03 (3.2011 side 217)

Wasmuth mod Tyskland Dom af 17. februar 2011 Klagesag nr. 12884/03 (3.2011 side 217) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig På klagers skattekort var der i rubrikken »indeholdt kirkeskat« anført: »- -«, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle

Ingen adgang

Bayatyan mod Armenien - Dom af 7. juli 2011 Klagesag nr. 23459/03 (5.2011 side 362)

Bayatyan mod Armenien Dom af 7. juli 2011 Klagesag nr. 23459/03 (5.2011 side 362) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er medlem af Jehovas Vidner. I 2001 blev han vurderet egnet til at aftjene sin værnepligt. Han henvendte sig forgæves til de

Ingen adgang

Thlimmenos mod Grækenland - Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 34369/97 (2.2001 side 088)

Thlimmenos mod Grækenland Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 34369/97 (2.2001 side 088) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation Storkammer bestående 17 dommere Et Jehovas Vidne var blevet dømt for ikke at ville bære uniform under

Ingen adgang

Osmanoğlu og Kocabaş mod Schweiz - Dom af 10. januar 2017 - Klagesag nr. 29086/12 (2.2017 side 99)

Osmanoğlu og Kocabaş mod Schweiz Dom af 10. januar 2017 Klagesag nr. 29086/12 (2.2017 side 99) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne, et forældrepar

Ingen adgang

Zaoui mod Schweiz - Afgørelse af 18. januar 2001. Klagesag nr. 41615/98 (5.2001 side 235)

Zaoui mod Schweiz Afgørelse af 18. januar 2001. Klagesag nr. 41615/98 (5.2001 side 235) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed 10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af

Ingen adgang

Bayrak mod Frankrig, Aktas mod Frankrig, Ga maleddyn mod Frankrig, Ghazal mod Frankrig, J. Singh mod Frankrig og R. Singh mod Frankrig - Afgørelse af 30. juni 2009 Klagesag nr. 14308/08, 43563/08, 18527/08, 29134/08, 25463/08 og 27561/08 (5.2009 side 335)

Bayrak mod Frankrig, Aktas mod Frankrig, Ga ​maleddyn mod Frankrig, Ghazal mod Frankrig, J. Singh mod Frankrig og R. Singh mod Frankrig Afgørelse af 30. juni 2009 Klagesag nr. 14308/08, 43563/08, 18527/08, 29134/08, 25463/08 og 27561/08 (5.2009 side 335) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 9

Ingen adgang

Mozer mod Moldova og Rusland - Dom af 23. februar 2016 Klagesag nr. 11138/10 (2.2016 side 87)

Mozer mod Moldova og Rusland Dom af 23. februar 2016 Klagesag nr. 11138/10 (2.2016 side 87) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Klager, der er statsborger i Moldova, blev

Ingen adgang

Lautsi mod Italien - Dom af 3. november 2009 Klagesag nr. 30814/06 (6.2009 side 400)

Lautsi mod Italien Dom af 3. november 2009 Klagesag nr. 30814/06 (6.2009 side 400) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed I.2.1. Retten til uddannelse I.2.2. Forældrenes ret til at sikre sig, at uddannelsen er i overensstemmelse med deres egen filosofiske og religiøse overbevisning Kammer bestående af 7