Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 23 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Strand Lobben m.fl. mod Norge Dom af 10. september 2019 Klagesag nr. 37283/13 (4. 2019 side 34) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagers barn var efter fødslen blevet anbragt hos en

Ingen adgang

Mifsud mod Malta Dom af 29. januar 2019 Klagesag nr. 62257/15 (1. 2019 side 39) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, der var 88 år gammel, blev pålagt at tage en dna-test for

Ingen adgang

. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var ti kræftsyge patienter, som alle var i den terminale fase af deres sygdom. Ingen godkendt behandling havde kunnet kurere dem, hvorfor de forgæves ansøgte om tilladelse til at benytte et

Ingen adgang

White mod Sverige Dom af 19. september 2006 Klagesag nr. 42435/02 (1.2007 side 54) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere To aviser offentliggjorde en serie af artikler, hvori klageren blev anklaget

Ingen adgang

samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne er en række professionelle sportsudøvere, som har gjort gældende, at de forpligtelser, som de var underlagt med henblik på dopingkontrol, var så indgribende, at det var i strid med konventionens artikel 8. Det drejede sig særligt

Ingen adgang

Sanchez Cardenas mod Norge Dom af 4. oktober 2007 Klagesag nr. 12148/03 (1.2008 side 59) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7

Ingen adgang

L.L. mod Frankrig Dom af 10. oktober 2006 Klagesag nr. 7508/02 (1.2007 side 66) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Klagerens hustru havde anlagt sag om skilsmisse mod klageren, idet hun henviste

Ingen adgang

Heidi Bigum m.fl. mod Danmark Afgørelse af 16. oktober 2006 Klagesag nr. 2404/05 (1.2007 side 69) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen

Ingen adgang

L. mod Finland Dom af 27. april 2000. Klagesag nr. 25651/94 (2.2001 side 089) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer

Ingen adgang

Pfeifer mod Østrig Dom af 15. november 2007 Klagesag nr. 12556/03 (2.2008 side 89) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelige I 1995 udgav klager, der var journalist og redaktør på det officielle