Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 27 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Sommer mod Tyskland Dom af 27. april 2017 Klagesag nr. 73607/13 (3.2017 side 40) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Anklagemyndigheden

Ingen adgang

respekt for privatlivet 8.2.2 Indgreb foretaget af en offentlig myndighed i overensstemmelse med loven 8.2.5 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS

Ingen adgang

C. mod Belgien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 35/1995/541/627 (1.1998 side 045) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder

Ingen adgang

Michaud mod Frankrig Dom af 6. december 2012 Klagesag nr. 12323/11 (1.2013 side 50) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Den franske advokatstand

Ingen adgang

Wainwright mod Storbritannien Dom af 26. september 2006 Klagesag nr. 12350/04 (1.2007 side 57) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere m.v. 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro

Ingen adgang

Lagergren mod Danmark Afgørelse af 16. oktober 2006 Klagesag nr. 18668/03 (1.2007 side 64) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående

Ingen adgang

Üner mod Holland Dom af 18. oktober 2006 Klagesag nr. 46410/99 (1.2007 side 73) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af

Ingen adgang

S. og Marper mod Storbritannien Dom af 4. december 2008 Klagesag nr. 30562/04 og 30566/04 (1.2009 side 82) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig I forbindelse med deres anholdelser

Ingen adgang

Baginski mod Polen og Schemkamper mod Frankrig Domme af 11. oktober og 18. oktober 2005 Klagesag nr. 37444/97 og 75833/01 (2.2006 side 93) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kamre bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser

Ingen adgang

hensyn til den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere I perioden mellem 1993 og 1998 havde klager været underkastet en særlig fængselsordning, der bl.a. var kendetegnet ved, at den lagde en stærk begrænsning