Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 10 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.1.4. Ret til respekt for korrespondance" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Michaud mod Frankrig Dom af 6. december 2012 Klagesag nr. 12323/11 (1.2013 side 50) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Den franske advokatstand

Ingen adgang

Bărbulescu mod Rumænien Dom af 5. september 2017 Klagesag nr. 61496/08 (4.2017 side 60) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev afskediget fra sit arbejde for i arbejdstiden via Yahoo Messenger at have skrevet beskeder til sin bror

Ingen adgang

Roman Zakharov mod Rusland Dom af 4. december 2015 Klagesag nr. 47143/06 (1.2016 side 80) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager gjorde gældende, at den russiske lovgivning om hemmelig aflytning udgjorde en krænkelse af hans ret til privatliv

Ingen adgang

Barbulescu mod Rumænien Dom af 12. januar 2016 Klagesag nr. 61496/08 (1.2016 side 90) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager oprettede på opfordring fra sin

Ingen adgang

Foxley mod Storbritannien Dom afsagt den 20. juni 2000. Klagesag nr. 33274/96 (3.2001 side 127) 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående 7 dommere I en straffesag mod klager blev der afsagt kendelse om konfiskation af 1,5 mio. engelske pund i forbindelse med, at klager blev dømt for korruption. Han blev ved samme

Ingen adgang

Bernh Larsen Holding AS m.fl. mod Norge Dom af 14. marts 2013 Klagesag 24117/08 (3.2013 side 141) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var tre

Ingen adgang

Lambert mod Frankrig Dom afsagt den 24. august 1998. Sagsnummer 88/1997/872/1084 (4.1999 side 167) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 8, at klageren var blevet afskåret fra at få taget stilling til lovligheden og

Ingen adgang

185) 8.1.2 Ret til respekt for familieliv M.A mod Danmark (3.2021 side 157) 8.1.3 Ret til respekt for hjem 8.1.4 Ret til respekt for korrespondance Big Brother Watch m.fl. mod Storbritannien og Centrum för rättvisa mod Sverige (3.2021 side 136) 8.2.1 Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.2 I overensstemmelse med loven Big

Ingen adgang

Amann mod Schweiz Dom afsagt den 16. februar 2000. Klagesag nr. 27798/95 (6.2000 side 245) 8.1.1 Ret til respekt for privatliv 8.1.4 Ret til respekt for korrespondance 8.2.2 I overensstemmelse med loven 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Storkammer

Ingen adgang

Liberty m.fl. mod Storbritannien Dom af 1. juli 2008 Klagesag nr. 58243/00 (5.2008 side 315) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance 8.2.2. I overensstemmelse med loven Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig De britiske myndigheder havde efter britisk lovgivning en