Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 18 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.1.3. Ret til respekt for hjem" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Zammit Maempel mod Malta Dom af 22. november 2011 Klagesag nr. 24202/10 (1.2012 side 15) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne gjorde gældende, at myndighedernes udstedelse af tilladelser til

Ingen adgang

Hatton m.fl. mod Storbritannien Dom af 2. oktober 2001. Klagesag nr. 36022/97 (1.2002 side 049) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.1.3. Ret til respekt for hjem 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer

Ingen adgang

K.S. og M.S. mod Tyskland Dom af 6. oktober 2016 Klagesag nr. 33696/11 (5/6.2016 side 51) 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var mistænkt for skatteunddragelse, og deres hjem blev ransaget. Ransagningskendelsen var udstedt på grundlag af oplysninger, som de tyske myndigheder

Ingen adgang

Akdivar mod Tyrkiet Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 99/1995/605/693 (2.1998 side 080) 8.1.3. Ret til respekt for hjem I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 21 dommere Kortfattet referat: Klagerne er en række tyrkiske statsborgere, som bor i landsbyen Kelekci i Dicle amt i regionen

Ingen adgang

Buckley mod Storbritannien Dom afsagt den 25. september 1996. Sagsnummer 23/1995/529/615 (3.1998 side 112) 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 9 dommere Klager, der er sigøjner, fik afslag på permanent tilladelse til at opstille sine beboelsesvogne på egen grund. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at de nationale

Ingen adgang

Moreno Gómez mod Spanien Dom af 16. november 2004 Klagesag nr. 4143/02 (2.2005 side 125) 8.1.1 Ret til respekt for privatliv 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Klageren boede i et område med meget støj fra natklubber. Byrådet vedtog pga. adskillige klager, at der ikke skulle udstedes flere

Ingen adgang

Van Rossem mod Belgien Dom af 9. december 2004 Klagesag nr. 41872/98 (2.2005 side 138) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge

Ingen adgang

Bernh Larsen Holding AS m.fl. mod Norge Dom af 14. marts 2013 Klagesag 24117/08 (3.2013 side 141) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var tre

Ingen adgang

Selskaberne Colas Est m.fl. mod Frankrig Dom af 16. april 2002. Klagesag nr. 37971/97 (4.2002 side 182) 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Franske konkurrencemyndigheders ransagning af selskabers lokaler blev anset for at udgøre et indgreb i selskabernes »hjem« som beskyttet af artikel 8, stk. 1. Da den

Ingen adgang

185) 8.1.2 Ret til respekt for familieliv M.A mod Danmark (3.2021 side 157) 8.1.3 Ret til respekt for hjem 8.1.4 Ret til respekt for korrespondance Big Brother Watch m.fl. mod Storbritannien og Centrum för rättvisa mod Sverige (3.2021 side 136) 8.2.1 Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.2 I overensstemmelse med loven Big