Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 115 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.1.2. Ret til respekt for familieliv" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Giszczak mod Polen Dom af 29. november 2011 Klagesag nr. 40195/08 (1.2012 side 18) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Da klager havde afsonet seks år af sin 13 år lange fængselsstraf, blev hans 11-årige datter alvorligt kvæstet. Han fik afslag på at besøge hende på hospitalet pga. sin

Ingen adgang

Alam mod Danmark Dom af 6. juni 2017 Klagesag nr. 33809/15 (3.2017 side 27) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd Kammer bestående af 7 dommere Klager, der er pakistansk statsborger, blev i 2014 idømt fængsel i 16 år for drab

Ingen adgang

Strand Lobben m.fl. mod Norge Dom af 10. september 2019 Klagesag nr. 37283/13 (4. 2019 side 34) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagers barn var efter fødslen blevet anbragt hos en

Ingen adgang

Boyle (Storbritannien) Dom afsagt den 28. februar 1994. Sagsnummer 15/1993/410/489, offentliggjort som A 282‑B (1.1994 side 040) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 9 dommere Forlig mellem Storbritannien og Boyle, efter at Menneskerettighedskommissionen med stemmerne 14 mod 4 havde fundet, at der var sket en

Ingen adgang

C. mod Belgien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 35/1995/541/627 (1.1998 side 045) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE

Ingen adgang

Yildiz mod Østrig Dom af 31. Oktober 2002. Klagesag nr. 37295/97 (1.2003 side 047) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af retten til respekt for privatliv og familieliv i artikel 8, at de østrigske myndigheder havde truffet beslutning om udvisning og opholdsforbud for fem år

Ingen adgang

X mod Letland Dom af 26. november 2013 Klagesag nr. 27853/09 (1.2014 side 48) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager lettisk statsborger og fik i Australien datteren E med manden T. Efter forholdets ophør tog klager datteren med til Letland uden T’s vidende. T fik ved de australske

Ingen adgang

Hatton m.fl. mod Storbritannien Dom af 2. oktober 2001. Klagesag nr. 36022/97 (1.2002 side 049) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.1.3. Ret til respekt for hjem 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer

Ingen adgang

Keegan (Irland) Dom afsagt den 26. maj 1994. Sagsnummer 16/1993/411/490, offentliggjort som A 290 (1.1995 side 051) 6.1.3. Krav på en rettergang 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 9 dommere. Domstolen udtalte, at begrebet »familie« i artikel 8 også kan omfatte ikke‑ægteskabelige samlivsforhold, og at