Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 128 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.1.1. Ret til respekt for privatliv" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

M.S. mod Sverige Dom afsagt den 27. august 1997. Sagsnummer 74/1996/693/885 (2.1999 side 033) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv – Videregivelse af helbredsoplysninger fra hospital til Arbejdsskadestyrelse uden samtykke 6.1.3. Krav på en rettergang – Ret til forudgående domstolsprøvelse af videregivelse af oplysninger mellem

Ingen adgang

Mifsud mod Malta Dom af 29. januar 2019 Klagesag nr. 62257/15 (1. 2019 side 39) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, der var 88 år gammel, blev pålagt at tage en dna-test for

Ingen adgang

Altay mod Tyrkiet (nr. 2) Dom af 9. april 2019 Klagesag nr. 11236/09 (2. 2019 side 40) 5.1.3. Krav på rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager afsoner en livstidsdom i Tyrkiet. De tyrkiske myndigheder havde besluttet, at der altid skulle være en myndighedsperson til

Ingen adgang

Sommer mod Tyskland Dom af 27. april 2017 Klagesag nr. 73607/13 (3.2017 side 40) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Anklagemyndigheden

Ingen adgang

López Ribalda m.fl. mod Spanien Dom af 17. oktober 2019 Klagesag nr. 1874/13 (4. 2019 side 42) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrører en arbejdsgivers skjulte overvågning af nogle ansatte, som efterfølgende blev afskediget

Ingen adgang

Zakharchuk mod Rusland Dom af 17. december 2019 Klagesag nr. 2967/12 (1. 2020 side 39) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er statsborger i Polen og født i 1980 i det daværende Sovjetunionen. Klagers moder var statsborger i det daværende Sovjetunionen, og faderen var

Ingen adgang

Camenzind mod Schweiz Dom afsagt den 16. december 1997. Sagsnummer 136/1996/755/954 (2.1999 side 044) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv: Ransagning af bolig 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at en administrativ

Ingen adgang

C. mod Belgien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 35/1995/541/627 (1.1998 side 045) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder

Ingen adgang

Trabajo Rueda mod Spanien Dom af 30. maj 2017 Klagesag nr. 32600/12 (3.2017 side 48) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Politiet undersøgte uden forudgående indhentelse af en retskendelse indholdet af klagers computer, som var i politiets varetægt, på grundlag af en mistanke om