Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 31 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Zammit Maempel mod Malta Dom af 22. november 2011 Klagesag nr. 24202/10 (1.2012 side 15) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne gjorde gældende, at myndighedernes udstedelse af tilladelser til

Ingen adgang

I.M. mod Schweiz Dom af 9. april 2019 Klagesag nr. 23887/16 (2. 2019 side 43) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er statsborger i Kosovo og født i 1964. Han har boet i Schweiz siden 1993, heraf med sin eks-kone og deres tre børn siden 1998

Ingen adgang

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. m.fl. mod Nederlandene Dom af 22. november 2012 Klagesag nr. 39315/06 (1.2013 side 46) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Draon mod Frankrig Dom af 6. oktober 2005 Klagesag nr. 1513/03 (1.2006 side 50) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre

Ingen adgang

Lopez Ostra (Spanien) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 41/1993/436/515, offentliggjort som A 303-C (1.1996 side 056) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd Kammer

Ingen adgang

Sanchez Cardenas mod Norge Dom af 4. oktober 2007 Klagesag nr. 12148/03 (1.2008 side 59) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Ndidi mod Storbritannien Dom af 14. september 2017 Klagesag nr. 41215/14 (4.2017 side 64) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.5. Nødvendigt af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse Kammer

Ingen adgang

Boso mod Italien Afgørelse af 5. september 2002. Klagesag nr. 50490/99 (2.2003 side 086) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Klageren havde gjort

Ingen adgang

Barbulescu mod Rumænien Dom af 12. januar 2016 Klagesag nr. 61496/08 (1.2016 side 90) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.4. Ret til respekt for korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager oprettede på opfordring fra sin