Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 30 resultater for :

  • "8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

I.M. mod Schweiz - Dom af 9. april 2019 - Klagesag nr. 23887/16 (2. 2019 side 43)

I.M. mod Schweiz Dom af 9. april 2019 Klagesag nr. 23887/16 (2. 2019 side 43) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er statsborger i Kosovo og født i 1964. Han har boet i Schweiz siden 1993, heraf med sin eks-kone og deres tre børn siden 1998

Ingen adgang

Kruškovic mod Kroatien - Dom af 21. juni 2011 Klagesag nr. 46185/08 (5.2011 side 347)

Kruškovic mod Kroatien Dom af 21. juni 2011 Klagesag nr. 46185/08 (5.2011 side 347) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagers erklæring om, at han var fader til en lille pige, blev ikke anerkendt af

Ingen adgang

Lebbink mod Holland - Dom af 1. juni 2004. Klagesag nr. 45582/99 (6.2004 side 309)

Lebbink mod Holland Dom af 1. juni 2004. Klagesag nr. 45582/99 (6.2004 side 309) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Det var en krænkelse af artikel 8, at de hollandske myndigheder afviste klagerens anmodning om samvær

Ingen adgang

Wulff mod Danmark - Afgørelse af 9. marts 2010 Klagesag nr. 35016/07 (4.2010 side 277)

Wulff mod Danmark Afgørelse af 9. marts 2010 Klagesag nr. 35016/07 (4.2010 side 277) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Den 16. december 2002 fødte klagers daværende kæreste en datter, A, som klager anerkendte

Ingen adgang

Haas mod Schweiz -Dom af 20. januar 2011 Klagesag nr. 31322/07 (3.2011 side 212)

Haas mod Schweiz Dom af 20. januar 2011 Klagesag nr. 31322/07 (3.2011 side 212) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, som længe havde lidt af en psykisk sygdom og forgæves forsøgt at henvende sig

Ingen adgang

Zait mod Rumænien - Dom af 24. marts 2015 Klagesag nr. 44958/05 (3.2015 side 184)

Zait mod Rumænien Dom af 24. marts 2015 Klagesag nr. 44958/05 (3.2015 side 184) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af syv dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager blev adopteret i 1972 som 17-årig af en kvinde, hun havde boet sammen med, fra

Ingen adgang

Raw m.fl. mod Frankrig - Dom af 7. marts 2013 Klagesag 10131/11 (3.2013 side 138)

Raw m.fl. mod Frankrig Dom af 7. marts 2013 Klagesag 10131/11 (3.2013 side 138) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen endnu ikke endelig Klagers to børn blev i forbindelse med en strid om forældremyndighed tilbageholdt af deres

Ingen adgang

Buck mod Tyskland - Dom af 28. april 2005 Klagesag nr. 41604/98 (4.2005 side 274)

Buck mod Tyskland Dom af 28. april 2005 Klagesag nr. 41604/98 (4.2005 side 274) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Det udgjorde en krænkelse af klagerens ret til respekt for sit hjem, at hans private bopæl

Ingen adgang

Bouchacourt mod Frankrig Gardel mod Frankrig M.B. mod Frankrig - Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 5335/06, 16428/05 og 22115/06 (2.2010 side 128)

Bouchacourt mod Frankrig Gardel mod Frankrig M.B. mod Frankrig Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 5335/06, 16428/05 og 22115/06 (2.2010 side 134) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet på gerningstidspunktet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Kammer bestående af 7 dommere i alle domme Dommene er endnu ikke

Ingen adgang

Zammit Maempel mod Malta - Dom af 22. november 2011 Klagesag nr. 24202/10 (1.2012 side 15)

Zammit Maempel mod Malta Dom af 22. november 2011 Klagesag nr. 24202/10 (1.2012 side 15) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 8.1.3. Ret til respekt for hjem Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne gjorde gældende, at myndighedernes udstedelse af tilladelser til