Søgeresultater

Viser 1 - 1 af 1 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "7.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

A og B mod Norge Dom af 15. november 2016 Klagesager nr. 24130/11 og 29758/11 (1.2017 side 35) 7.4.1. Forbud mod at straffe en person 2 gange inden for samme stats jurisdiktion for samme overtrædelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne ejede sammen med en tredje person et investeringsselskab og opnåede i forbindelse med