Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "7.1.3. Strengere straf end hjemlet på gerningstidspunktet" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ilnseher mod Tyskland Dom af 4. december 2018 Klagesag nr. 27505/14 (4. 2018 side 27) 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme syg-domme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder 6.1. Ret til retfærdig rettergang 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet

Ingen adgang

Bergmann mod Tyskland Dom af 7. januar 2016 Klagesag nr. 23279/2014 (2.2016 side 71) 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder. 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet. Kammer bestående af 7 dommere Dommen er

Ingen adgang

Rohlena mod Tjekkiet Dom af 27. januar 2015 Klagesag nr. 59552/08 (2.2015 side 108) 7.1.2. Handlinger, der ikke var strafbare på gerningstidspunktet 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev dømt for – som en fortsat forbrydelse – at have mishandlet sin kone

Ingen adgang

Welch (Storbritannien) Dom afsagt den 9. februar 1995. Sagsnummer 1/1994/448/527, offentliggjort som A 307-A (2.1996 side 108) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 7 beskytter individet mod pålæggelse af straf med tilbagevirkende kraft. Der

Ingen adgang

Gurguchiani mod Spanien Dom af 15. september 2009 Klagesag nr. 16012/06 (2.2010 side 112) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig. Klager er en georgisk statsborger, der begik strafbart forhold, mens han opholdt sig illegalt i Spanien. Ved dom af 7. oktober

Ingen adgang

Achour mod Frankrig Dom af 10. november 2004 Klagesag nr. 67335/01 (2.2005 side 123) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Kammer bestående af 7 dommere Klageren var blevet dømt i en straffesag, og straffen blev fastsat under anvendelse af regler om gentagelsesvirkning. Reglerne om gentagelsesvirkning var blevet ændret

Ingen adgang

M. mod Tyskland Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 19359/04 (2.2010 side 128) 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde en længere række af

Ingen adgang

Bouchacourt mod Frankrig Gardel mod Frankrig M.B. mod Frankrig Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 5335/06, 16428/05 og 22115/06 (2.2010 side 134) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Kammer bestående af 7 dommere i alle domme Dommene er endnu ikke

Ingen adgang

var strafbare på gerningstidspunktet 7.1.3 Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet 7.2 Handlinger, der på gerningstidspunktet var en forbrydelse ifølge Artikel 8 8.1 Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Munir Johana og Khan mod Danmark (1.2021 side 41) Vavřička med flere mod Tjekkiet (2

Ingen adgang

Jamil (Frankrig) Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 11/1994/458/539, offentliggjort som A 317-B (4.1996 side 228) 7.1.3. Strengere straf end hjemlet gerningstidspunktet Kammer bestående af 9 dommere Afgørelsen refereres alene kortfattet, da den vedrører samme problemstilling, som afgørelse A 307-A Welch, refereret i EU